Kázne CBBB

Kázeň 14. 5. 2017

Marek Jurčo, Ako byť súčasťou úspešného príbehu – Mt 13,31-32:  “Ježiš im rozpovedal aj iné podobenstvo: Nebeské kráľovstvo je podobné horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojom poli. Hoci je zo všetkých semienok najmenšie, keď vyrastie, je väčšie ako všetky byliny a stáva sa z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia v…