Kázne CBBB

Kázeň 30. 4. 2017

To, kým sme, určuje Boh – nie my! Identita Božích kráľovských detí je v tom, že boli draho kúpené Baránkovou krvou. Sú to tí, ktorí počuli jeho hlas; ktorí boli povolaní. Tí, ktorí nasledujú jeho hlas a zažili jeho dotyk na vlastnej koži.

Kázeň 16. 4. 2017

Ak pre Teba vzkriesenie nie je iba táranina, alebo nejaká zaujímavá idea, ale ak je to skutočnosť, nech prinesie do Tvojho života viac čistoty, viac odvahy, vytrvalosti a radosti. Pokračovanie série kázní na Skutky apoštolov. Pokračovanie kapitoly 17.

Kázeň 9. 4. 2017

Svätý Duch hovorí cez Písmo. Ľudia reagujú rôzne. Jedni odmietajú, iní prijímajú a niektorí sú dychtiví. Ak je Biblia naozaj Božie slovo, aký je Tvoj postoj k Biblii? Prečo je taký? Môže byť lepší? Pokračovanie série kázní na Skutky apoštolov. Kapitola 17.

Kázeň 2. 4. 2017

Zásluhovosť v otázke spasenia je hlboko v človeku. Ak aj správne biblicky chápeme spasenie skrze vieru, ako je to s privilegovanosťou ohľadom Božej priazne voči nám? Počítam s akousi zásluhovosťou ohľadom Božej dobroty voči mne?