Kázne CBBB

Kázeň 11. 9. 2016

Modlitba je jedna z najdôležitejších súčastí kresťanského života. Zovšednela Ti niekedy modlitba? Mal si niekedy nechuť modliť sa? Ak áno, tak trpíš. Ak cirkvi zovšednela modlitba, cirkev trpí.