Kázne CBBB

Kázeň 10. 1. 2016

2Pt 2,4-14: ” Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale ich uvrhol spútaných do temnoty podsvetia, aby tam boli strážení, až pokým nepredstúpia pred súd. Ani starý svet neušetril, keď priviedol potopu na bezbožný svet, ale Noacha, hlásateľa spravodlivosti, zachránil ako ôsmeho spolu s inými siedmimi. Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a…