Kázne CBBB

Kázeň 14. 5. 2017

Marek Jurčo, Ako byť súčasťou úspešného príbehu – Mt 13,31-32:  “Ježiš im rozpovedal aj iné podobenstvo: Nebeské kráľovstvo je podobné horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojom poli. Hoci je zo všetkých semienok najmenšie, keď vyrastie, je väčšie ako všetky byliny a stáva sa z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia v…

Kázeň 30. 4. 2017

To, kým sme, určuje Boh – nie my! Identita Božích kráľovských detí je v tom, že boli draho kúpené Baránkovou krvou. Sú to tí, ktorí počuli jeho hlas; ktorí boli povolaní. Tí, ktorí nasledujú jeho hlas a zažili jeho dotyk na vlastnej koži.