Draho Poloha

Kázeň 12. 6. 2016

Čo nás drží pevne stáť pred tlakmi tohto sveta? Čo mi pomáha dennodenne kráčať a byť hlboko zakorenený v Kristovi tak, aby som stále nepadal, ale vedel pevne stáť?