Rastislav Gallo

Kázeň 30. 4. 2017

To, kým sme, určuje Boh – nie my! Identita Božích kráľovských detí je v tom, že boli draho kúpené Baránkovou krvou. Sú to tí, ktorí počuli jeho hlas; ktorí boli povolaní. Tí, ktorí nasledujú jeho hlas a zažili jeho dotyk na vlastnej koži.