Todd Patterson

Kázeň 29. 5. 2016

Správne poznanie Božieho slova nás úplne premení na Boží obraz. A tak cez Bibliu, cez toto slovo, Boh koná jeho spásu v nás. Boh cez stvorenie, cez proroctvá, dokonca cez Ježiša, konal v minulosti. V Biblii je zachovaná moc všetkých Božích skutkov z minulosti. Pokračovanie série kázní o Božom slove. 2Pt  1