Vladimír Terem

Kázeň 2. 4. 2017

Zásluhovosť v otázke spasenia je hlboko v človeku. Ak aj správne biblicky chápeme spasenie skrze vieru, ako je to s privilegovanosťou ohľadom Božej priazne voči nám? Počítam s akousi zásluhovosťou ohľadom Božej dobroty voči mne?

Kázeň 11. 9. 2016

Modlitba je jedna z najdôležitejších súčastí kresťanského života. Zovšednela Ti niekedy modlitba? Mal si niekedy nechuť modliť sa? Ak áno, tak trpíš. Ak cirkvi zovšednela modlitba, cirkev trpí.