Vladimír Terem

Kázeň 25. 3. 2018

Hrdina, ktorý nezlyhá. Aký je? Otázky zo záveru kázne: Hrdina, ktorý nezlyhá, musí byť Boží a vtedy bude mať úspech! Podriaďuješ sa dennodenne Pánu Bohu? Hrdina, ktorý nezlyhá nemá ľudské predpoklady! Ako slúžiš Bohu? Na čo sa môžeš spoliehať, ak sa cítiš v službe bezmocne? Hrdina, ktorý nezlyhá poznal dôvod svojho utrpenia! Ak sa deje neprávosť voči tebe,…

Kázeň 2. 4. 2017

Zásluhovosť v otázke spasenia je hlboko v človeku. Ak aj správne biblicky chápeme spasenie skrze vieru, ako je to s privilegovanosťou ohľadom Božej priazne voči nám? Počítam s akousi zásluhovosťou ohľadom Božej dobroty voči mne?