Zdeněk David

Kázeň 19. 3. 2017

“V pôste čistím pred Bohom, v Bohu a s Bohom niečo, čo som tam (do svojho vnútra) kedysi dávno hodil, čím som znečistil svoj život, aby Duch Svätý mohol preniknúť do hĺbky môjho srdca.”