Nezaradené

Misijný pobyt v Nashville

Zvukový záznam z prezentácie misijného tímu počas nedeľných bohoslužieb 18.6.2017:

Rómska Misia v Govanhill

Zvukový záznam z prezentácie Juraja Institorisa o rómskej misii v Glasgowe: