Nezaradené

Oznamy 14. 1. 2018

  • Dnes bude pokračovať pouličná evanjelizácia. Stretnutie je o 14:30 v modlitebni.
  • Dnes o 17:00 bude ďalšie stretnutie Klubu čitateľov Biblie.
  • Aliančný modlitebný týždeň 2018 končí dnes o 18:00 spoločným stretnutím v spoločenstve Vinica na Spojovej ulici.
  • V nedeľu 28.1.2018 po spoločných bohoslužbách bude členské zhromaždenie kvôli výmene lavíc za stoličky.

Misijný pobyt v Nashville

Zvukový záznam z prezentácie misijného tímu počas nedeľných bohoslužieb 18.6.2017:

Rómska Misia v Govanhill

Zvukový záznam z prezentácie Juraja Institorisa o rómskej misii v Glasgowe: