Oznamy

Oznamy 1.1.2017

 • Od budúcej nedele, 8.1.2017, bude prebiehať Aliančný modlitbový týždeň 2017 (AMOT 2017), ktorý každoročne organizuje Evanjelická aliancia v Slovenskej republike. Viac informácií o AMOT 2017 nájdete tu. Každá zo zúčastnených cirkví začína v nedeľu 8.1. modlitbami vo svojom zbore.  My začneme počas modlitebnej chvíle o 9:00. Potom budú pokračovať spoločné stretnutia vždy večer o 18:00 nasledovne:
  • Pondelok 9.1. – Cirkev bratská
  • Utorok 10.1. – Apoštolská cirkev
  • Streda 11.1. – Bratská jednota baptistov
  • Štvrtok 12.1. – Spoločenstvo Vinica
  • Piatok 13.1. – ECAV (Lazovná ulica)
 • V nedeľu 22.1.2017 budeme počas spoločných bohoslužieb sláviť Pamiatku Pánovej večere spolu s tajomníkom Rady CB Jánom Henželom, ktorý bude v tento deň kázať.
 • V nedeľu 29.1.2017 bude krátke členské zhromaždenie, počas ktorého budeme diskutovať o vízii pre náš zbor, a to aj v súvislosti s ukončením funkčného obdobia br. kazateľa Slava Polohu.

Oznamy 25.12.2016

 • Na budúcu nedeľu, 1.1.2017, o 10:00 budú novoročné bohoslužby.
 • Od 9.1.2017 bude prebiehať Aliančný modlitbový týždeň 2017 (AMOT 2017), ktorý každoročne organizuje Evanjelická aliancia v Slovenskej republike. Viac informácií o AMOT 2017 nájdete tu. Detaily priebehu tohoto podujatia v Banskej Bystrici ešte upresníme.
 • V nedeľu 22.1.2017 budeme počas spoločných bohoslužieb sláviť Pamiatku Pánovej večere spolu s tajomníkom Rady CB Jánom Henželom, ktorý bude v tento deň kázať.

Oznamy 18.12.2016

 • Rozpis bohoslužieb počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov:
  • 24.12.2016 o 16:00 – štedrovečerné bohoslužby
  • 25.12.2016 (nedeľa) o 10:00 – 1. sviatok vianočný
  • 1.1.2017 (nedeľa) o 10:00 – novoročné bohoslužby
 • Pozývame Vás k modlitbám za víziu pre náš zbor, aby sme v múdrosti a božej bázni počúvali, čo nám Pán dáva na srdce. Pridajme sa tak v modlitbách ku Slavovi a Maťke Polohovcom, ktorí, síce od nás vzdialení, rovnako hľadajú víziu pre náš zbor, aj pre nich samých.
 • Prosíme ešte raz všetkých, ktorí majú záujem o spoločný Silvester, aby potvrdili svoju účasť Romanke Szentpéteriovej najneskôr do budúcej nedele. Podľa toho, koľko nás bude, dohodneme všetky detaily (miesto, čas, program ….)

Oznamy 11.12.2016

 • Pozývame Vás na Vianočný Fusion koncert s kapustnicou. V stredu, 14.12., o 17:00 v areáli ZŠ Narnia na Okružnej 2. Prosíme o potvrdenie Vašej účasti u Zuzky Polohovej. Plagát.
 • Vo štvrtok, 15.12., o 18:30 budú budove Evanjelického spolku na Hornej 21 decembrové BB.Chvály. Viac informácií nájdete tu.
 • Na budúcu nedeľu, 18.12., budeme mať počas spoločných bohoslužieb Detskú vianočnú slávnosť.
 • Generálka Detskej vianočnej slávnosti bude v sobotu, 17.12., o 9:00 v modlitebni CBBB na Hurbanovej 2.
 • Rozpis bohoslužieb počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov:
  • 24.12.2016 o 16:00 – štedrovečerné bohoslužby
  • 25.12.2016 (nedeľa) o 10:00 – 1. sviatok vianočný
  • 1.1.2017 (nedeľa) o 10:00 – novoročné bohoslužby
 • Na budúci rok nás čakajú voľby nového staršovstva. Prosíme o modlitebnú podporu týchto volieb, aby Pán dal ľuďom, ktorí sú povolaní do tejto služby, aby prežili toto svoje povolanie.

Oznamy CBBB 4.12.2016

 • Dnes, 4.12.2016, o 15:30 pokračujeme s nácvikom detského vianočného programu, s ktorým deti vystúpia počas bohoslužieb v nedeľu 18. decembra.
 • Dnes, 4.12.2016,  od 15:30 (počas nácviku vianočného programu) bude diskusia pre rodičov detí, ale aj všetkých ostatných. Téma: Vytrhnutie cirkvi.
 • Rozpis bohoslužieb počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov:
  • 24.12.2016 o 16:00 – štedrovečerné bohoslužby
  • 25.12.2016 (nedeľa) o 10:00 – 1. sviatok vianočný
  • 1.1.2017 (nedeľa) o 10:00 – novoročné bohoslužby
 • Pozývame všetkých mužov na spoločné raňajky na budúcu sobotu, 10.12.2016, o 8:00 v priestoroch zboru na Hurbanovej 2. Účasť je potrebné nahlásiť Rasťovi Gallovi.
 • Na budúci rok nás čakajú voľby nového staršovstva. Prosíme o modlitebnú podporu týchto volieb, aby Pán dal ľuďom, ktorí sú povolaní do tejto služby, aby prežili toto svoje povolanie.