Oznamy

Oznamy 10.4.2016

 • Na budúcu nedeľu (17.4.2016) bude stretnutie seniorov spojené so spoločným obedom. Stretnutia sa zúčastní aj nový predseda Rady CB Štefan Evin.
 • Na nástenke vo vestibule sú informácie o letnom pobyte pre seniorov. Viac informácií dostanete u Pavla Vesela.
 • Od piatku do nedele 6 – 8. mája bude v penzióne Biela medvedica v Bystrej Zborová víkendovka. Prihlasovať sa môžete u Zuzky Polohovej. Pokyny pre prihlasovanie a ceny za ubytovanie nájdete tu.
 • Čoskoro začneme s prípravou na členstvo v Zbore pre tých, ktorí už boli pokrstení a chcú urobiť ďalší krok vo svojom záväzku voči Bohu a spoločenstvu. Prihlásiť sa môžete u Slava Polohu.
 • Termíny jarných brigád: 30.4. a 14.5.2016 (na Hurbanovej 2)
 • Pozývame Vás na prvú jarnú Rest Time Outdoor aktivitu. Tento krát pôjde o Plavenie dreva vo vodnom žľabe Rakytovo. Termín: sobota 23.4.2016. Viac informácií njdete tu.

Oznamy 3.4.2016

 • V nedeľu 17.4. bude stretnutie seniorov spojené so spoločným obedom. Stretnutia sa zúčastní aj nový predseda Rady CB Štefan Evin.
 • Na nástenke vo vestibule sú informácie o letnom pobyte pre seniorov. Viac informácií dostanete u Pavla Vesela.
 • Od piatku do nedele 6 – 8. mája bude v penzióne Biela medvedica na Táloch zborová víkendovka. Cena za ubytovanie s plnou penziou je pre dospelých 16,20 €/noc, pre deti do 10 rokov 12 €/noc. Prihlasovať sa bude možné od budúcej nedele.
 • Čoskoro začneme s prípravou na členstvo v Zbore pre všetkých, ktorí uverili a naše spoločenstvo stalo aj ich domovom. Prihlásiť sa môžete u Slava Polohu.

Oznamy 27.3.2016

 • Na budúcu nedeľu bude stretnutie širšieho vedenia zboru spojené so spoločným obedom.
 • V nedeľu 17.4. bude stretnutie seniorov spojené so spoločným obedom. Stretnutia sa zúčastní aj nový predseda Rady CB.
 • Od piatku do nedele 6 – 8. mája bude zborová víkendovka. Viac informácií o pobyte a prihlasovaní dostaneme na budúcu nedeľu.

Oznamy 20.3.2016

 • Na Veľký piatok 25.3. budú rovnako ako minulý rok spoločné bohoslužby banskobystrických evanjelikálnych zborov o 17:00 v aule Gymnázia Andreja Sládkoviča.
 • Konferencia CB Máme čo zvestovať sa uskutoční v dňoch 14 – 16.4. v Poprade. Viac informácií a pokyny pre prihlasovanie nájdete tu.
 • V termíne 14 – 17.4 bude na Ranči v Kráľovej Lehote konferencia pre duchovných poradcov. Viac informácií nájdete tu.
 • Na nástenke vo vestibule sú informácie o letnom pobyte pre seniorov.
 • Do pôstnej reťaze sa môžete zapísať v zdieľanom dokumente: Pôstna reťaz.
 • Termíny plánovaných letných táborov:
  • 3 – 9. júl – celoslovenský tábor pre dorast v Hermanovciach, na ktorý pôjde spoločne náš Klub 5o5
  • 12 – 18. júl – Fusion tábor pre mladých vo veku 13 – 19 rokov zameraný hlavne na hudbu
  • 11 – 15. júl – letný anglický denný tábor pre deti vo veku 10 – 12 rokov pripravovaný v spolupráci so zborom Judson Baptist Church z USA

Oznamy 6.3.2016

 • V piatok 11.3. o 17:00 budú v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici modlitby žien.
 • Výročné členské zhromaždenie bude na budúcu nedeľu 13.3.2016 po bohoslužbách spojených s Pamiatkou Pánovej večere. V tento deň budeme mať aj spoločný obed.
 • Konferencia CB Máme čo zvestovať sa uskutoční v dňoch 14-16.4. v Poprade. Viac informácií a pokyny pre prihlasovanie nájdete tu.
 • Na nástenke vo vestibule sú informácie o letnom pobyte pre seniorov.
 • Oslovujeme Vás s ponukou kníh už zosnulého kazateľa CB Daniela Heczka. Ide o 3 knihy, ktoré je možné zakúpiť si buď každú samostatne, alebo všetky tri spolu za zvýhodnenú cenu. Záujemcovia sa môžu zapísať na stole vo vestibule.
 • Do pôstnej reťaze sa môžete zapísať v zdieľanom dokumente: Pôstna reťaz.