Oznamy

Oznamy 11.12.2016

 • Pozývame Vás na Vianočný Fusion koncert s kapustnicou. V stredu, 14.12., o 17:00 v areáli ZŠ Narnia na Okružnej 2. Prosíme o potvrdenie Vašej účasti u Zuzky Polohovej. Plagát.
 • Vo štvrtok, 15.12., o 18:30 budú budove Evanjelického spolku na Hornej 21 decembrové BB.Chvály. Viac informácií nájdete tu.
 • Na budúcu nedeľu, 18.12., budeme mať počas spoločných bohoslužieb Detskú vianočnú slávnosť.
 • Generálka Detskej vianočnej slávnosti bude v sobotu, 17.12., o 9:00 v modlitebni CBBB na Hurbanovej 2.
 • Rozpis bohoslužieb počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov:
  • 24.12.2016 o 16:00 – štedrovečerné bohoslužby
  • 25.12.2016 (nedeľa) o 10:00 – 1. sviatok vianočný
  • 1.1.2017 (nedeľa) o 10:00 – novoročné bohoslužby
 • Na budúci rok nás čakajú voľby nového staršovstva. Prosíme o modlitebnú podporu týchto volieb, aby Pán dal ľuďom, ktorí sú povolaní do tejto služby, aby prežili toto svoje povolanie.

Oznamy CBBB 4.12.2016

 • Dnes, 4.12.2016, o 15:30 pokračujeme s nácvikom detského vianočného programu, s ktorým deti vystúpia počas bohoslužieb v nedeľu 18. decembra.
 • Dnes, 4.12.2016,  od 15:30 (počas nácviku vianočného programu) bude diskusia pre rodičov detí, ale aj všetkých ostatných. Téma: Vytrhnutie cirkvi.
 • Rozpis bohoslužieb počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov:
  • 24.12.2016 o 16:00 – štedrovečerné bohoslužby
  • 25.12.2016 (nedeľa) o 10:00 – 1. sviatok vianočný
  • 1.1.2017 (nedeľa) o 10:00 – novoročné bohoslužby
 • Pozývame všetkých mužov na spoločné raňajky na budúcu sobotu, 10.12.2016, o 8:00 v priestoroch zboru na Hurbanovej 2. Účasť je potrebné nahlásiť Rasťovi Gallovi.
 • Na budúci rok nás čakajú voľby nového staršovstva. Prosíme o modlitebnú podporu týchto volieb, aby Pán dal ľuďom, ktorí sú povolaní do tejto služby, aby prežili toto svoje povolanie.

Oznamy 27.11.2016

 • Brat kazateľ Slavo Poloha odcestoval dnes ráno spolu s rodinou do Izraela, kde začína trojmesačný sabatikal, na ktorý majú kazatelia Cirkvi bratskej nárok po dlhšom období (spravidla 10 – 15 rokov) v službe. Ide o čas hľadania, rozjímania, ale aj oddychu a načerpania duchovných síl. Pozývame celý zbor do modlitieb za Polohovcov, aby im Pán dal poznať ich ďalšie smerovanie. Slavo Poloha bude pokračovať v svojej službe kazateľa znovu od marca budúceho roku.
 • Na budúcu nedeľu, 4.12.2016, budeme počas bohoslužieb o 10:00 sláviť Pamiatku Pánovej večere.
 • Večeru Pánovu budeme sláviť aj na 1. Sviatok vianočný, 25.12.2016.
 • Vedenie ZŠ Narnia a staršovstvo zboru ďakujú všetkým, ktorí sa zapojili do osláv 10. výročia založenia školy. Rovnako ďakujeme aj všetkým, ktorí sa na tejto slávnosti zúčastnili a podporili tak túto misiu nášho zboru. Dostali sme mnoho pozitívnych ohlasov od rodičov, že bohoslužby samotné, aj popoludňajší program, boli pre nich požehnaním.
 • Dnes, 27.11.2016, začína nácvik detského vianočného programu, s ktorým deti vystúpia počas bohoslužieb v nedeľu 18. decembra. Nácviky sa uskutočnia počas troch nedieľ (vrátane tej dnešnej), vždy od 16:30 do 18:00. Pozvané sú deti 1. – 8. ročníka ZŠ. Prosíme, aby si deti už dnes priniesli svoje hudobné nástroje. Ak by dnes niekto nemohol prísť, ale chcel by sa vianočného vystúpenia zúčastniť, je potrebné nahlásiť to buď Aďke Podhorskej alebo Katke Babjákovej, ktoré tento program pripravujú.
 • Dnes, 27.11.2016, bude od 16:30 do 18:00 (počas nácviku vianočného programu) diskusný večer pre rodičov detí, ale aj všetkých ostatných. Téma: Stvoril Boh svet za 6 dní? Budeme sa spolu zamýšľať nad stvorením z pohľadu božieho slova.
 • Pozývame všetkých mužov na spoločné raňajky v sobotu 10. decembra o 8:00 v priestoroch zboru na Hurbanovej 2.

Oznamy 13.11.2016

 • V nedeľu 20.11.2016 budú bohoslužby o 9:30 v telocvični ZŠ Narnia. Počas týchto bohoslužieb chceme vyjadriť Pánu Bohu vďačnosť pri príležitosti 10-teho výročia vzniku ZŠ Narnia.
 • Modlitebná chvíľa ani spoločné bohoslužby na Hurbanovej 2 v tento deň nebudú!
 • Po bohoslužbách bude spoločný obed z toho, čo si prinesieme.
 • Od 13:30 začnú semináre pre rôzne vekové kategórie. Podrobný program k 10. výročiu vzniku ZŠ Narnia nájdete tu.
 • Brat kazateľ Slavo Poloha odchádza v nedeľu 27.11. spolu s rodinou na študijný pobyt do Izraela, ktorý bude trvať do 19.1.2017. Počas tohoto obdobia bude zbor viesť staršovstvo, hlavne Pavol Podhorský, ktorý je jeho podpredsedom.
 • Pozývame všetkých mužov na spoločné raňajky v sobotu 10. decembra o 8:00 v priestoroch zboru na Hurbanovej 2.

Oznamy 23.10.2016

 • V nedeľu, 20. novembra, by sme chceli vyjadriť Pánu Bohu vďačnosť pri príležitosti 10-teho výročia vzniku ZŠ Narnia. Tieto bohoslužby budú zároveň slávnosťou vďakyvzdania. Keďže by sme radi pozvali na túto slávnosť aj rodičov, žiakov a ďalších hostí, rozhodli sme sa, že bohoslužby budú v škole v telocvični. Keďže príprava sa nezaobíde bez dobrovoľníkov, bola vytvorená zdieľaná tabuľka, kde je možné zapísať sa a pomôcť tak s prípravami a priebehom slávnosti. Zapísať sa môžete tu.
 • Budúcu nedeľu, 30. októbra, bude stretnutie seniorov. Prihlásiť sa môžete u P. Vesela.
 • Vo štvrtok, 3. novembra, o 16:30 bude v jedálni ZŠ Narnia beseda pre rodičov detí 3. – 9. ročníka na témy:
  • Bezpečnosť na Internete
  • Kyberšikana
  • Ohrozuje naše deti závislosť na Internete?

Viac informácií nájdete tu.