Oznamy

Oznamy 24.4.2012

Vo štvrtok 26.4. budeme mať biblické štúdium mimoriadne spolu s bratmi s BJB a možno aj inými hosťami, o 18.00 u nás v CB, s hosťami – manželmi Graumanovcami z ČR ktorí porozprávajú svoj príbeh, ako ich Pán Boh zachránil pred holokaustom. Je to veľmi dojímavý a strhujúci príbeh. Srdečne Vás všetkých pozývame.

Ako každý rok, aj teraz chceme symbolicky využiť sviatok Letníc/Turíc, kedy si pripomíname vznik Cirkvi, ako príležitosť pre Vás dať sa pokrstiť alebo potvrdiť svoj krst z detstva, čo je spojené s prípravným členstvom v našom zbore, alebo ak už ste prípravným členom, aby ste sa stali členom zboru. Keďže tieto záväzky si vyžadujú istú prípravu, prosíme Vás oznámte do  nedele  29.4. Váš záujem, aby sme  mohli dohodnúť čas a miesto prípravy.

Nedeľné oznamy 22.4.2012

Túto nedeľu (22.4.2012) sa uskutoční mimoriadne členské zhromaždenie zboru.

Od pondelku 23.4 do soboty 28.4.2012  sa na stredných školách v Banskej Bystrici uskutoční EXIT Tour.

V pondelok 23.4 o 19.00 Vás pozývane na modlitby za EXIT Tour do modlitebne Bratskej jednoty baptistov na Hornej Striebornej 5

V piatok 27.4 o 18.30 bude EXIT Tour koncert v PKO (Robotnícky dom).

Pripojte sa k EXIT Tour na Facebooku, alebo získajte viac informácií o EXIT Tour  tu.