Oznamy

Nedeľné oznamy 2.9.2012

 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa v tomto týždni zúčastnili brigád v ZŠ Narnia.
 • Chceme Vás opäť poprosiť o pomoc pri sťahovaní  zariadenia z pôvodného pavilónu ZŠ Okružná. Začneme zajtra, v pondelok 3.9.2012 od 8.30 ráno. Pripojiť sa však môžete kedykoľvek počas dňa. Pôjde hlavne o nakladanie pôvodného zariadenia do dvoch dohodnutých áut a jeho následné vykladanie v ZŠ na Tatranskej ulici v Sásovej. Predpokladáme, že pomoc budeme potrebovať až do večerných hodín.
 • Budúcu nedeľu 9.9.2012 – bude u nás kázať brat kazateľ Ján Henžel, predseda Rady Cirkvi bratskej. V túto nedeľu budeme sláviť pamiatku večere Pánovej.
 • Z dôvodu sťahovania do nových priestorov sa začiatok školského roku v ZŠ Narnia odkladá o týždeň. Začneme teda v pondelok 10.9.2012.
 • Budúcu nedeľu 9.9.2012 počas bohoslužieb budeme mať ako vždy pri príležitosti začiatku školského roku modlitby za žiakov, študentov a ich učiteľov.
 • V nedeľu 9.9.2012 o 16.00 bude stretnutie tých, ktorí slúžia v zbore, prípadne majú o službu v zbore záujem.
 • Keďže náš zbor spolupracuje pri voľnočasových aktivitách s Centrom voľného času, prosíme rodičov detí, ktoré navštevujú besiedky, klub MDK a Fusion, aby po nedeľných bohoslužbách vyplnili prihlášky pre svoje deti.
 • Od dnes začíname zbierky pre ZŠ Narnia. Rovnako ako sme oslovili aj iné zbory, chceme aj Vás povzbudiť k darom na tento účel.

Nedeľné oznamy 26.8.2012

 • Budúcu nedeľu 2.9.2012 nebude pamiatka Pánovej večere – presúva sa na nasledujúcu nedeľu 9.9.2012.
 • Budúcu nedeľu 2.9.2012 po spoločných bohoslužbách bude stretnutie kazateľa s hudobníkmi, ktorí v našom zbore slúžia pri bohoslužbách.
 • O dva týždne – v nedeľu 9.9.2012 – bude u nás kázať brat kazateľ Ján Henžel, predseda Rady Cirkvi bratskej.
 • V nedeľu 9.9.2012 počas bohoslužieb budeme mať ako vždy pri príležitosti začiatku školského roku modlitby za žiakov, študentov a ich učiteľov.
 • V nedeľu 9.9.2012 o 16.00 bude stretnutie tých, ktorí slúžia v zbore, prípadne majú o službu v zbore záujem.
 • Keďže náš zbor spolupracuje pri voľnočasových aktivitách s Centrom voľného času, prosíme rodičov detí, ktoré navštevujú besiedky, klub MDK a Fusion, aby po nedeľných bohoslužbách vyplnili prihlášky pre svoje deti.

Nedeľné oznamy 19.8.2012

Minulý týždeň Ministerstvo školstva definitívne vyradilo ZŠ na Okružnej ulici zo siete škôl. V pondelok 13.8.2012 prebehlo rokovanie so zástupcami mesta, na ktorom boli za ZŠ Narnia manažér Andrej Cimerman a Števo Šefčík. Mesto nám schválilo prenájom prvého pavilónu pre Narniu na pol roka.

Zajtra, v pondelok 20.8.2012 od 9.00 organizujeme brigádu, ktorej cieľom bude pomôcť ľuďom z mesta upratať priestory ZŠ Okružná – vyprázdniť triedy a všetko zniesť na prízemie. Je to v našom záujme, aby sa triedy čím skôr vyprázdnili, pretože do začiatku školského roka máme len dva týždne. Záver brigády bude závisieť od potreby a Vašich možností.

Ďalšie dni budú prebiehať úpravy priestorov. Aj v týchto dňoch radi privítame pomoc. V prápade Vášho záujmu pomôcť aj v ostatných dňoch počas týždňa, kontaktujte manažéra školy Andreja Cimermana. Kontakt nájdete na www.narniabb.sk/kontakty/.

Nedeľné oznamy 5.8.2012

Nie sú žiadne nové oznamy.

Pozývame deti vo veku 10-14 rokov (budúci štvrtáci až budúci siedmaci) na výlet MDK (mladší dorastenecký klub) na chate Rázdiel medzi Svätým Antonom a Krupinou v termíne 13-18. august Ešte stále je možné sa prihlásiť u brata kazateľa. Cena je 60€.

Nedeľné oznamy 29.7.2012

 •  Vo štvrtok 2. augusta sa na ranči v Kráľovej Lehote uskutoční už 14. ročník  open air festivalu CampFest. Všetkých srdečne pozývame, či už na celý festival, (ktorý sa končí v noci zo soboty na nedeľu) alebo len na jeho časť.  Viac informácií o Campfeste…
 • Pozývame deti vo veku 10-14 rokov (budúci štvrtáci až budúci siedmaci) na výlet MDK (mladší dorastenecký klub) na chate Rázdiel medzi Svätým Antonom a Krupinou v termíne 13-18. august Ešte stále je možné sa prihlásiť u brata kazateľa. Cena je 60€.