Oznamy

Oznamy 8. 10. 2017

 • Vo štvrtok 12. 10. o 18:30 budú v budove Evanjelického spolku na Hornej 21 októbrové BB.Chvály s kapelou Timothy. Viac informácií nájdete tu.
 • Pozývame vás na Modlitby za odpustenie, ktoré sa budú konať 24. 10. 2017 o 19:00 v Evanjelickom spolku v Banskej Bystrici na Hornej 21. V Banskej Bystrici potrebujeme odpustenie a uzmierenie. Dôležité je ale urobiť prvý krok, pokánie zo zlých vecí z minulosti, uzdraviť vzťahy a odpustiť. Cez to môže prísť uzdravenie do nášho mesta a regiónu. Chceme sa modliť  za naše mesto a kraj, za odpustenie, najmä v súvislosti so zlom, ktoré sa napáchalo na našich židovských, rómskych, aj ďalších spoluobčanoch počas 2. svetovej vojny. Viac informácií nájdete tu.
 • “Klub čitateľov Biblie” sa stretne prvý krát 15.10. o 17:00-19:00 v modlitebni CBBB na Hurbanovej 2. Stretávať sa budeme raz do mesiaca. Na prvé (úvodné) stretnutie sú pozvaní všetci, ktorí sú zvedaví, čo to vlastne bude (potom bude záväzok 4 hodiny za mesiac pre čítanie a štúdium Biblie). Pre ďalšie informácie môžete kontaktovať Todda Pattersona – patterson.todd@toddjana.com.
 • Pozývame vás na konferenciu Viera v práci, ktorá sa uskutoční 3.-5.11.2017 v Tatranských Matliaroch. Viac informácií nájdete na www.vieravpraci.sk

Oznamý 1. 10.2017

 • Pozývame vás na Modlitby za odpustenie, ktoré sa budú konať 24. 10. 2017 o 19:00 v Evanjelickom spolku v Banskej Bystrici na Hornej 21. V Banskej Bystrici potrebujeme odpustenie a uzmierenie. Dôležité je ale urobiť prvý krok, pokánie zo zlých vecí z minulosti, uzdraviť vzťahy a odpustiť. Cez to môže prísť uzdravenie do nášho mesta a regiónu. Chceme sa modliť  za naše mesto a kraj, za odpustenie, najmä v súvislosti so zlom, ktoré sa napáchalo na našich židovských, rómskych, aj ďalších spoluobčanoch počas 2. svetovej vojny. Viac informácií nájdete tu.

Oznamy 10. 9. 2017

 • Pozývame všetkých 13-20 ročných na zahájenie školského roku, na Fusion/5o5 KICK OFF PARTY. Uskutoční sa v stredu, 13. septembra o 16:00 v 5o5/Fusion klubovni v areáli ZŠ Narnia.
 • Pozývame pracovníkov s deťmi na 3. celoslovenskú Konferenciu detskej služby, ktorá bude už počas nasledujúceho predĺženého víkendu, 15.-17.9. v Banskej Bystrici. Viac informácií nájdete tu.
 • V rovnakom termíne, 15.-17.9., bude v Liptovskom Mikuláši mládežnícka konferencia CB Update 2017. Viac informácií nájdete tu. Záujemcovia o účasť, kontaktujte Editku Uličnú.
 • Pozývame vás na Rest Time Outdoor – celodennú turistickú akciu pre rodiny. V sobotu, 23. septembra, skoro ráno vyrazíme do Vysokých Tatier – Mlynickej a Furkotskej doliny. Viac informácií nájdete čoskoro na www.narniabb.sk.
 • O tri týždne, v nedeľu 1.10. budeme oslavovať 30. výročie otvorenia našej modlitebne spoločne s hosťami z levického zboru CB. Po bohoslužbách bude spoločný obed v jedálni ZŠ Narnia. Všetci, ktorí majú záujem zúčastniť sa spoločného obeda, prípadne akokoľvek pomôcť (s obsluhou, pečením koláčov…), nech sa prihlásia u Zuzky Polohovej.
 • Pozývame vás na konferenciu Viera v práci, ktorá sa uskutoční 3.-5.11. v Hoteli SOREA Hutník v Tatranských Matliaroch. Téma konferencie: Pracujeme, aby sme žili, alebo žijeme, aby sme pracovali? Viac informácií a prihlasovací formulár nájdete tu.

Oznamy 3. 9. 2017

 • V pondelok 4.9. o 17:00 v priestoroch ZŠ Narnia bude stretnutie pracovníkov s mládežou.
 • V stredu o 19:45 v priestoroch zboru začína mužská skupinka. Pozývame všetkých mužov z nášho spoločenstva, i tých ktorí svoje spoločenstvo nemajú .
 • Vo štvrtok 7.9. začínajú aj stretnutia seniorov.
 • V nedeľu 10.9. o 17. hodine pozývame všetky ženy na Čaj o piatej. Viac informácií u Zuzky Polohovej.
 • Pozývame pracovníkov s deťmi na 3. celoslovenskú Konferenciu detskej služby, ktorá bude 15.-17.9 v Banskej Bystrici. Viac informácií nájdete tu.

Oznamy 30. 7. 2017

 • 3. – 6. 8.2017 sa uskutoční na Ranči v Kraľovej Lehote 19. ročník festivalu CampFest. Viac informácií o CampFeste nájdete tu.
 • Evanjelická cirkev a. v. a evanjelikálne zbory v Banskej Bystrici Vás pozývajú na prednášku spojenú s diskusiou a chválami so Sergejom Mihálom, autorom knihy Vychvátenie, a známym českým skladateľom a spevákom Jiřím Zmožkom. Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 3.8.2017 o 17:30 v budove Evanjelického spolku na Hornej ulici 21 v Banskej Bystrici. Vstup je voľný.
 • Prosíme, aby ste počas nedeľných bohoslužieb, či iných zborových aktivít, neparkovali svoje autá na parkovisku pred tenisovým klubom. Toto parkovisko je vyhradené pre členov a návštevníkov tenisového klubu.