Oznamy

Oznamy 7. 5. 2017

 • Na budúcu nedeľu (14.5.) budeme počas spoločných bohoslužieb o 10:00 sláviť Pamiatku Pánovej večere.
 • Záujemcovia o krst, alebo verejné potvrdenie krstu z detstva, sa môžu prihlásiť u kazateľa zboru Slava Polohu.
 • Čoskoro začneme s prípravou na členstvo v zbore pre tých, ktorí už boli pokrstení a chcú urobiť ďalší krok vo svojom záväzku voči Bohu a spoločenstvu. Prihlásiť sa môžete u Slava Polohu. Termíny dvoch prípravných stretnutí: 14.5. a 21.5.2017, vždy o 17:00.
 • Stretnutie vedenia zboru bude v utorok 9.5. o 20:00. Pozývame vás k modlitbám za Božiu múdrosť v hľadaní ďalšieho smerovania nášho spoločenstva.
 • V sobotu 27.5.2017 od 9:00 sa v Mestskom parku uskutoční ďalší ročník benefičného podujatia Beh partnerov v nádeji. Viac informácií nájdete tu.
 • V nedeľu 28.5.2017 po bohoslužbách plánujeme zborový deň v Selciach. Budeme mať spoločný obed (guláš) a k dispozícii ihriská na športové aktivity. Program bude ešte upresnený. Prihlasovať sa môžete u Zuzky Polohovej osobne, alebo mailom do 25.5.2017. K účasti na zborovom dni povzbudzujeme všetky generácie!

Oznamy 30. 4. 2017

 • Pamiatku Pánovej večere budeme sláviť až v druhú májovú nedeľu, tzn. 14.5.2017, teda nie najbližšiu nedeľu, ako to bolo pôvodne plánované!
 • Záujemcovia o krst, alebo verejné potvrdenie krstu z detstva, sa môžu prihlásiť u kazateľa zboru Slava Polohu.
 • Čoskoro začneme s prípravou na členstvo v zbore pre tých, ktorí už boli pokrstení a chcú urobiť ďalší krok vo svojom záväzku voči Bohu a spoločenstvu. Prihlásiť sa môžete u Slava Polohu. Termíny dvoch prípravných stretnutí: 14.5. a 21.5.2017.
 • V nedeľu 14.5. bude po spoločných bohoslužbách vo vestibule a v jedálni zborového domu bazár, kde výťažok z predaja bude venovaný na podporu vedúcich, ktorí slúžia na letnom hudobno-športovom tábore organizovanom naším zborom.
 • V nedeľu 28.5.2017, po bohoslužbách plánujeme zborový deň v Selciach. Budeme mať spoločný obed (guláš) a k dispozícii ihriská na športové aktivity. Prihlasovať sa môžete u Zuzky Polohovej osobne, alebo mailom do 25.5.2017. K účasti na zborovom dni povzbudzujeme všetky generácie!

Oznamy 23. 4. 2017

 • Záujemcovia o krst, alebo verejné potvrdenie krstu z detstva, sa môžu prihlásiť u kazateľa zboru Slava Polohu.
 • Čoskoro začneme s prípravou na členstvo v zbore pre tých, ktorí už boli pokrstení a chcú urobiť ďalší krok vo svojom záväzku voči Bohu a spoločenstvu. Prihlásiť sa môžete u Slava Polohu.
 • Prosíme o modlitebnú podporu pre staršovstvo zboru pri rozpoznaní vízie pre náš zbor.
 • V sobotu, 27. 5. 2017, sa v Mestskom parku uskutoční ďalší ročník benefičného podujatia Beh partnerov v nádeji. Viac informácií nájdete na nástenke vo vestibule zborového domu.
 • V nedeľu 28. 5. 2017, po bohoslužbách plánujeme zborový deň v okolí Banskej Bystrice. Budeme mať spoločný obed a k dispozícii ihriská na športové aktivity.

Oznamy 16. 4. 2017

 • Vo štvrtok 20. 4. 2017 o 18:30 budú v budove Evanjelického spolku na Hornej 21 aprílové BB.Chvály. Hosťom večera bude Marián Lipovský a skupina Timothy. Viac informácií nájdete tu.
 • Záujemcovia o krst, alebo potvrdenie krstu z detstva, sa môžu prihlásiť u kazateľa zboru Slava Polohu.
 • Čoskoro začneme s prípravou na členstvo v zbore pre tých, ktorí už boli pokrstení a chcú urobiť ďalší krok vo svojom záväzku voči Bohu a spoločenstvu. Prihlásiť sa môžete u Slava Polohu.

Oznamy 9. 4. 2017

 • Na Veľký piatok 14.4. budú rovnako ako minulý rok spoločné bohoslužby banskobystrických evanjelikálnych zborov o 17:00 v aule Gymnázia Andreja Sládkoviča. Počas bohoslužieb budeme sláviť Pamiatku Pánovej večere.
 • Záujemcovia o krst, alebo potvrdenie krstu z detstva, sa môžu prihlásiť u kazateľa zboru Slava Polohu.
 • Čoskoro začneme s prípravou na členstvo v zbore pre tých, ktorí už boli pokrstení a chcú urobiť ďalší krok vo svojom záväzku voči Bohu a spoločenstvu. Prihlásiť sa môžete u Slava Polohu.
 • Ako iste viete, v Cirkvi bratskej žijeme v súčasnosti víziou 10-10-10 za 10, čo je iniciatíva vedúca k zakladaniu nových zborov. Pre tých, ktorí cítia povolanie modliť sa za vznik nových zborov a naplnenie tejto vízie, sú vo vestibule zborového domu k dispozícii námety k modlitbám za zakladanie zborov. Viac o vízii 10-10-10 za 10 a o zakladaní nových zborov nájdete tu.