Klub 5o4 (10-12 r.)

Klub 5o4 je určený pre žiakov štvrtého až šiesteho ročníka ZŠ. Stretávame sa jeden krát v mesiaci v piatok o 16:00 v priestoroch Základnej školy Narnia na Okružnej 2 v Banskej Bystrici.

Veľa sa spolu hráme, rozprávame, pochutnávame si na dobrotách a spoznávame Pána Boha.

Viac informácií u Filipa Pangráca (filippangrac@gmail.com, 0902 557 628)

kick_off_party2016-a4_001