Oznamy 11.12.2016

Categories: Oznamy

 • Pozývame Vás na Vianočný Fusion koncert s kapustnicou. V stredu, 14.12., o 17:00 v areáli ZŠ Narnia na Okružnej 2. Prosíme o potvrdenie Vašej účasti u Zuzky Polohovej. Plagát.
 • Vo štvrtok, 15.12., o 18:30 budú budove Evanjelického spolku na Hornej 21 decembrové BB.Chvály. Viac informácií nájdete tu.
 • Na budúcu nedeľu, 18.12., budeme mať počas spoločných bohoslužieb Detskú vianočnú slávnosť.
 • Generálka Detskej vianočnej slávnosti bude v sobotu, 17.12., o 9:00 v modlitebni CBBB na Hurbanovej 2.
 • Rozpis bohoslužieb počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov:
  • 24.12.2016 o 16:00 – štedrovečerné bohoslužby
  • 25.12.2016 (nedeľa) o 10:00 – 1. sviatok vianočný
  • 1.1.2017 (nedeľa) o 10:00 – novoročné bohoslužby
 • Na budúci rok nás čakajú voľby nového staršovstva. Prosíme o modlitebnú podporu týchto volieb, aby Pán dal ľuďom, ktorí sú povolaní do tejto služby, aby prežili toto svoje povolanie.