Oznamy 12. 3. 2017

Categories: Oznamy

  • V stredu, 15.3., v priestoroch ZŠ Narnia začína nová ženská skupinka.
  • Na budúcu nedeľu, 19.3., budeme sláviť Pamiatku Pánovej večere.
  • Rovnako na budúcu nedeľu, 19.3., bude výročné členské zhromaždenie spojené s voľbami do staršovstva. Zoznam kandidátov pre voľby nájdete na nástenke vo vestibule. Návrh terajšieho staršovstva je, aby sme volili 5 starších.
  • Na budúcu nedeľu budeme mať aj spoločný obed – guláš. Prosíme, prineste k obedu niečo sladké alebo slané.