Oznamy 26.6.2016

Categories: Oznamy

  • Budúcu nedeľu, 3. 7. 2016, budeme mať slávnosť prijímania nových členov zboru.
  • Rovnako v nedeľu, 3. 7. 2016, bude po spoločných bohoslužbách krátke členské zhromaždenie. Hlavné body programu:
    • odsúhlasenie likvidácie Narniabb, s.r.o.
    • doplňujúce voľby do staršovstva
    • informovanie o Konferencii CB
  • Pozývame všetky ženy na seminár s názvom “MILOVANÁ – Učím sa oddychovať”. Seminár sa uskutoční v nedeľu 3. 7. 2016 o 17:00 v priestoroch zboru na Hurbanovej 2. Viac informácií nájdete tu.