Oznamy 28. 5. 2017

Categories: Oznamy

  • Ďakujeme všetkým, ktorí svojou účasťou na sobotňajšom Behu partnerov v nádeji podporili projekt Partneri v nádeji a misiu v Keni. Spolu sa behu zúčastnilo 201 účastníkov, ktorí spolu zabehli 1285 kilometrov a pomohli tak získať podporu v sume 2925€.
  • V pondelok, 29.5. o 20:00, bude stretnutie rozšíreného vedenia zboru.
  • V utorok večer, 30.5., odchádza náš tím mladých na misijnú cestu do Spojených štátov.
  • Na budúcu nedeľu, 4.6., budeme mať slávnosť prijímania nových členov zboru. Zároveň budeme v tento deň sláviť Pamiatku Pánovej večere.