Oznamy 4.9.2016

Categories: Oznamy

  • Pozývame všetkých mužov na spoločné raňajky na budúcu sobotu o 8:00 v priestoroch zboru na Hurbanovej 2.
  • V nedeľu 25.9. po spoločných bohoslužbách budú doplňujúce voľby do staršovstva zboru. Kandidáti: Rasťo Gallo a Draho Poloha.
  • Povzbudzujeme všetkých, ktorí by chceli viesť detské besiedky, aby sa prihlásili u Vlada Terema. Stále hľadáme 1 – 2 učiteľov. Môžu sa prihlásiť aj tí, ktorí dosiaľ besiedky neviedli.
  • Pre všetkých, ktorí chcú viesť deti k Bohu – či už ako učitelia v besiedkach, alebo vo svojich rodinách – odporúčame kurz Efektívne vyučovanie detí stupeň 1 (EVD S1). Jedná sa o základný kurz Detskej misie, zameraný na evanjelizáciu detí. Prvá časť kurzu začína 23.9. v priestoroch nášho zboru. Viac informácií nájdete tu.