Oznamy CBBB 4.12.2016

Categories: Oznamy

 • Dnes, 4.12.2016, o 15:30 pokračujeme s nácvikom detského vianočného programu, s ktorým deti vystúpia počas bohoslužieb v nedeľu 18. decembra.
 • Dnes, 4.12.2016,  od 15:30 (počas nácviku vianočného programu) bude diskusia pre rodičov detí, ale aj všetkých ostatných. Téma: Vytrhnutie cirkvi.
 • Rozpis bohoslužieb počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov:
  • 24.12.2016 o 16:00 – štedrovečerné bohoslužby
  • 25.12.2016 (nedeľa) o 10:00 – 1. sviatok vianočný
  • 1.1.2017 (nedeľa) o 10:00 – novoročné bohoslužby
 • Pozývame všetkých mužov na spoločné raňajky na budúcu sobotu, 10.12.2016, o 8:00 v priestoroch zboru na Hurbanovej 2. Účasť je potrebné nahlásiť Rasťovi Gallovi.
 • Na budúci rok nás čakajú voľby nového staršovstva. Prosíme o modlitebnú podporu týchto volieb, aby Pán dal ľuďom, ktorí sú povolaní do tejto služby, aby prežili toto svoje povolanie.