Oznamy 24.5.2015

 • O dva týždne, v nedeľu 6.júna nebudeme mať spoločné bohoslužby v Zborovom dome na Hurbanovej ulici, ale v ZŠ Narnia v rámci Muzikálového festivalu. Viac informácií a plagát budú k dispozícii na budúcu nedeľu.
 • V nedeľu 14. júna počas spoločných bohoslužieb budeme mať slávnosť krstu a potvrdenia krstu.
 • 20-21. júna bude v našom Zbore vizitácia. Po bohoslužbách bude vizitačné členské zhromaždenie a spoločný obed.

Oznamy 10.5.2015

 • Na budúcu nedeľu 17.5.2015 bude po spoločných bohoslužbách členské zhromaždenie s nasledovným programom:
  • Informácie o konferencii Cirkvi bratskej, ktorá sa konala v Bardejove
  • Hlasovanie ohľadom nakladania s pozemkom a prípadnou stavbou budovy ZUŠ R. Tatára
 • Na budúcu nedeľu o 17:00 pokračujeme s  prípravou na členstvo v Zbore.
 • Pri príležitosti Dňa matiek pozývame všetky mamy, staré mamy a ostatné sestry zo Zboru na predstavenie Veselá vdova. Ide o operetu v troch dejstvách uvádzanú v Štátnej opere v Banskej Bystrici 23.5. o 18:30. Prihlásiť sa môžete u Aďky Podhorskej.

Oznamy 3.5.2015

 • Keďže už začíname pripravovať časť priestorov v našom školskom areáli pre budúci školský rok, s čím súvisia aj  presuny nájomníkov v areáli, musíme v krátkej dobe vyprázdniť priestor v jedálni na prízemí. Časť nábytku budeme prenášať do už existujúcich kabinetov resp. tried. Druhú časť prenesieme na dočasné uskladnenie na iné miesto.
  Chceme vás teda požiadať o pomoc pri týchto presunoch. Organizujeme brigádu na štvrtok 7. 5. o 16:00. Dĺžka brigády bude závisieť od toho, koľkí sa jej zúčastníme, nepredpokladáme, že to bude dlhšie ako 1,5 – 2 hodiny. Pomôžete nám každý, aj v prípade, že prídete neskôr alebo budete musieť odísť skôr.

Oznamy 26.4.2015

 • Dnes o 17:00 začíname s prípravou na členstvo v Zbore.
 • Od piatku 1.5. do nedele 3.5. bude v Hoteli Biela Medvedica na Táloch zborová víkendovka. Program nájdete tu.
 • Pravidelné bohoslužby na budúcu nedeľu 3.5. aj napriek víkendovke budú v obvyklom temíne o 10:00.