Oznamy 10.3.2013

 • Dnes, v nedeľu 10.3.2013 o 17:00, bude ďalšie pokračovanie série Coffee Sundays spojenej s prípravou na členstvo v zbore. Téma je: “Moje korene – Základy viery – Spasenie a sviatosti”. Pozvaní sú však aj súčasní členovia zboru.
 • V súvislosti s našou snahou o kúpu priestorov pre ZŠ Narnia vás povzbudzujeme k účasti na pôstnej reťazi v našom zbore. Zapísať sa môžete na nástenke vo vestibule.
 • 15-16.3. 2013 (od piatku do soboty) bude v našom zbore školenie pre súčasných aj budúcich vedúcich Fusion z Banskej Bystrice, Bratislavy, Košíc, Senca a Dolného Kubína. Prosíme Vás o modlitby za túto akciu a zároveň aj o praktickú pomoc spočívajúcu v poskytnutí prenocovania asi 13 ľuďom vo Vašich rodinách v noci z piatku na sobotu. Tiež by sme potrebovali pomoc pri príprave sobotného obedu. Kto môže a chce pomôcť, nech sa prihlási u Zuzky Polohovej.
 • 19-21.4 sa v Bardejove  uskutoční konferencia pracovníkov s deťmi pod názvom “Na deťoch záleží”. Viac informácií nájdete tu.
 • Už o dva týždne bude prvá víkendovka pre deti od 12 rokov, ktoré prejavili záujem o krst, prípadne o potvrdenie krstu.
 • V nedeľu 24.3.2013 bude po spoločných bohoslužbách členské zhromaždenie, ktorého programom bude potvrdene staršovstva a doplňujúca voľba náhradníka do staršovstva.

Oznamy 3.3.2013

 • Budúcu nedeľu, 10.3.2013 o 17:00, bude pokračovanie prípravy na členstvo v zbore s témou “Moje korene a moje hodnoty”. Budeme hovoriť o spasení a o tom, čo spasenie pre nás znamená.
 • V súvislosti s našou snahou o kúpu priestorov pre ZŠ Narnia vás povzbudzujeme k účasti na pôstnej reťazi v našom zbore. Zapísať sa môžete na nástenke vo vestibule.
 • V piatok o 18:00 bude stretnutie s rodičmi detí od 12 rokov, ktoré prejavili záujem o krst, prípadne o potvrdenie krstu.
 • Keďže ZŠ Narnia otvára v budúcom roku v prvom ročníku 2 triedy a niektorí súčasní učitelia odchádzajú, bude škola potrebovať nových kvalitných kresťanských učiteľov s rôznymi kombináciami predmetov. Ak poznáte niekoho, kto by mal záujem stať sa učiteľom v Narnii, podeľte sa s ním o túto informáciu. Viac informácií nájdete čoskoro na www.narniabb.sk.
 • Od tohoto mesiaca začalo vysielať nové internetové rádio – Rádio Logos. Ide o evanjelikálne rádio, na ktorom sa v súčasnosti podieľajú hlavne ľudia z BJB. Ide o nový projekt, ktorý bude pre úspešný rozbeh a fungovanie potrebovať spolupracovníkov, ktorí by pomohli svojou účasťou. Vítaní sú hlavne ľudia s prístupom na Internet, ktorí by mohli pomôcť pri radení a spravovaní vysielaných programov. Ak sa cítite byť oslovení takouto službou, kontaktujte Pavla Podhorského. Viac informácií o projekte nájdete na www.radiologos.sk.
 • 15-16.3. 2013 (od piatku do soboty) bude v našom zbore školenie pre súčasných aj budúcich vedúcich Fusion z Banskej Bystrice, Bratislavy, Košíc, Senca a Dolného Kubína. Prosíme Vás o modlitby za túto akciu a zároveň aj o praktickú pomoc spočívajúcu v poskytnutí prenocovania asi 13 ľuďom vo Vašich rodinách v noci z piatku na sobotu. Tiež by sme potrebovali pomoc pri príprave sobotného obedu. Kto môže a chce pomôcť, nech sa prihlási u Zuzky Polohovej.

Byť či nebyť

Naša hodnota je založená na fakte, že sme Božími deťmi. Naše bytie je založené na tomto vzťahu lásky. Spoločnosť, ostatní, a občas my sami zakladáme našu hodnotu na tom, čo robíme. Ak mám v práci dobrý deň a všetko sa mi darí, som na vrchole. Ak robím chyby a mýlim sa, potom som dolu, v hĺbkach beznádeje. Posudzovať hodnotu týmto spôsobom je ako byť na emocionálnej horskej dráhe, ktorá ide hore a dole v závislosti od okolností. Ak je moja hodnota založená na tom, kým som ako Božie dieťa, potom je život omnoho stabilnejší. Nevalím sa tak, ako veje vietor, neustále meniac smer a hodnotu v závislosti od okolností.

Raz, keď som mal v práci naozaj ťažké časy, mi jeden poradca nakreslil graf. Na list papiera – dole v strede – urobil čiaru.

Oznamy 24.2.2013

 • Dnes, 24.2.2013 o 17:00, začíname s novou sériou Coffee Sundays, v rámci ktorej začneme s prípravou na členstvo v  zbore. Dnes budeme hovoriť o našich koreňoch a našich hodnotách.
 • Budúcu nedeľu 3.3.2013, po spoločných bohoslužbách bude výročné členské zhromaždenie zboru spojené s voľbou staršovstva a spoločným obedom.
 • Povzbudzujeme vás k účasti na pôstnej reťazi v súvislosti s kúpou priestorov pre ZŠ Narnia. Môžete sa zapísať na nástenke vo vestibule.
 • Čoskoro začíname s prípravou na krst detí, ktoré dovŕšili vek 12 rokov a viac a už urobili svoje rozhodnutie pre Ježiša, alebo ho urobiť chcú. Pôjde o 3 víkendy, ktoré vyvrcholia krstom, alebo potvrdením krstu u detí, ktoré boli pokrstené hneď po narodení.
 • Skupinka mužov vo štvrtok 28.2. nebude.