Oznamy 27.1.2013

 • Budúcu nedeľu, 3.2.2013, bude hosťom na našich spoločných bohoslužbách Lenka Slobodová, ktorú náš zbor podporuje v misijnej práci v Ghane. Podelí sa s nami o svoje zážitky, povzbudí nás vo viere a k misii.
 • Povzbudzujeme Vás k účasti na pôstnej reťazi v našom zbore v súvislosti s kúpou priestorov pre ZŠ Narnia.
 • Od piatku 1.2-2013 začína kurz detskej misie. Viac informácií o kurze nájdete tu.

 

Oznamy 20.1.2013

 • Dnes, v nedeľu 20.1.2013, končí Aliančný moditebný týždeň stretnutím o 18:00 v Kresťanskom spoločenstve Vinica na Spojovej ulici č.19.
 • Dnes, v nedeľu 20.1.2013, o 15:00 budú ekumenické bohoslužby v rímsko-katolíckom kostole na Fončorde.
 • Dnes, v nedeľu 20.1.2013, o 15:00 bude v ZŠ Narnia (Okružná 2, Banská Bystrica) “Otvorená nedeľa”.

Oznamy 13.1.2013

 

Pozývane Vás na Aliančný modlitebný týždeň 2013. Stretnutia budú prebiehať nasledovne:

 • Pondelok 14.1. – Apoštolská cirkev, Okružná 2, o 18:00
 • Utorok 15.1. – Cirkev bratská, Hurbanova 2, o 18:00
 • Streda 16.1. – Cirkev adventistov siedmeho dňa, Kollárova 18, o 18:00
 • Štvrtok 17.1. – BB Chvály, Evanjelický spolok, Horná 21, o 19:00
 • Piatok 18.1. – ECAV, Lazovná 25, o 18:00
 • Sobota 19.1. – Bratská jednota baptistov, Horná Strieborná 5
 • Nedeľa 20.1. – Kresťanské spoloženstvo Vinica, Spojová 19

Viac informácií o Aliančnom týždni získate tu.

Oznamy 6.1.2013

 • O týždeň – v nedeľu 13.1. – navštívi náš zbor Martin Kačur, kazateľ  CB v Smižanoch.
 • V súvislosti s kúpou areálu ZŠ Narnia Vás povzbudzujeme k modlitbám a účasti na pôstnej reťazi v našom zbore. Môžete sa zapísať na nástenke vo vstupnej hale.
 • Od nedele 13.1. začne Aliančný týždeň modlitieb – rozpis bude k dispozícii po bohoslužbách 13.1.
 • Od budúceho týždňa pokračujú skupinky v pravidelnom čase. Pre viac informácií o skupinkách kliknite sem.