Oznamy 9.12.2012

 • Pokračujeme v sérii Coffee Sundays – vždy v nedeľu o 16:00.
 • Rovnako pokračujeme v nácviku vianočného programu detí – vždy v nedeľu od 16:00 paralelne s Coffee Sundays.
 • V súvislosti s kúpou areálu ZŠ Narnia Vás povzbudzujeme k modlitbám účasti na pôstnej reťazi v našom zbore.
 • V stredu 12.12.2012 o 17.00 bude koncert Fusion v priestoroch CB na Hurbanovej 2.
 • V nedeľu 23.12.2012 bude počas bohoslužieb detská slávnosť, na ktorú Vás všetkých pozývame. Po bohoslužbách bude spoločný obed.

Oznamy 2.12.2012

 • Pokračujeme v sérii Coffee Sundays – vždy v nedeľu o 16:00. Od budúcej nedele sa budeme zamýšľať nad etapami života človeka.
 • Rovnako pokračujeme v nácviku vianočného programu detí – vždy v nedeľu od 16:00 paralelne s Coffee Sundays.
 • V súvislosti s kúpou areálu ZŠ Narnia Vás povzbudzujeme k modlitbám účasti na pôstnej reťazi v našom zbore.
 • V stredu 5.12.2012 o 13:00 pozývame všetkých seniorov do ZŠ Narnia na Mikulášsky obed.

Úprimnosť – unikátna cnosť

Ak by sme mali vymenovať niekoľko vlastností, ktoré si na človeku najviac ceníme, asi by sa na popredných miestach okrem iného umiestnila aj úprimnosť. To, že by sme mali byť úprimní, hrať čistú hru, byť slušní, mravní je v nás, akosi zakorenené a stále nás to bude prenasledovať, pokiaľ celkom neotupieme a nestaneme sa hluchými voči nášmu svedomiu. Okrem tejto povahy našej bytosti, však jestvuje ešte jedna, ktorá z nás robí do istej miery záhadu a paradoxné stvorenie. V skutočnosti totiž napriek poznaniu toho, akí by sme byť mali, neustále porušujeme takmer všetko, čo pokladáme za dobré a tak sa úprimnosť spolu s láskou, pravdou, spravodlivosťou stáva ohrozeným druhom v ríši ľudských cností.

Oznamy 25.11.2012

 • Dnes (nedeľa 25.11.) o 16.00 začína nácvik detského vianočného programu.
 • Dnes (nedeľa 25.11.) o 16.00 začína ďalšia séria stretnutí pri káve Coffee Sundays. Prvé dve stretnutia s témou Štyri fázy manželstva budú viesť manželia Sochorovci. Téma ďalších dvoch stretnutí, ktoré budú viesť Maťka a Slavo Polohovci bude Šesť fáz života človeka. Vaše deti môžu počas stretnutí nacvičovať vianočný program.
 • O týždeň, v nedeľu 2.12.2012 bude po spoločných bohoslužbách krátke členské zhromaždenie ohľadom predaja budovy  na Hodžovej ulici.
 • Koncert Fusion pôvodne plánovaný na 14.12. je preložený na stredu 12.12. o 17.00. Uskutoční sa v priestoroch CB v Banskej Bystrici na Hurbanovej 2.