Tanec s barlami

Pred časom som bol v kúpeľoch. Úžasná vec taká voda! Jej liečivý účinok, hojivé ticho a zmenu prostredia som už súrne potreboval. Vodu na rameno, ticho na dušu a prostredie na inšpiráciu. Kríza stredného veku sa dávno hlási a dlhodobá
ignorácia únavy duše i tela sa nevypláca.

V piatok bol spoločenský večer pri živej hudbe. Pri vedľajšom stole sa bavia francúzsky, za nimi skupina hlučných Nemcov, zvyšok tvorí slovač a zopár rusky a česky hovoriacich. Vekový priemer je vysoký. Pohyblivosť nízka. Komunitu ľudí s barlami dotvára zopár vrcholových športovcov a párikov, ktorým zrejme firma zaplatila víkendový „team building“. Ešteže som našiel voľné miesto.

Po prvých tónoch nastal čulý pohyb. Ľudia vstávajú a presúvajú sa tam, kde hrá kapela a kde je zjavne tanečný parket. Div divúci! Z môjho miesta však ani kapelu ani parket nevidím! Vidím len to, ako ľudia odkladajú barle a miznú v akejsi „diere v stene“ (nazvime ju „nedvere“). Vstupujú kamsi, odkiaľ sa šíri hudba. Kamsi, kam nevidím.

K cyklu kázní o Liste Hebrejom…

List Hebrejom je adresovaný kresťanom židovského pôvodu. Bol napísaný pravdepodobne krátko pred zničením Jeruzalema Rimanmi v roku 70 n.l. po začatí židovskej vojny (r.67). Títo veriaci boli vtedajšími udalosťami zmätení, spochybnení vo svojej viere. Prihlásili sa únava, depresia i  beznádej. Mnohé si nevedia vysvetliť, sú unavení a frustrovaní. Niektorí zrejme museli opustiť i svoj domov, prichádza kríza viery.
Kresťania zo Židov sa k vojne nepripojili, prežívajú túto situáciu veľmi citlivo. Židia ich nazývajú zradcami, hrozí im prenasledovanie zo strany štátnej rímskej moci. Niektorí už prenasledovanie v rôznej forme zažili. Hrozí únava, vlažnosť, povrchnosť, dokonca odpadnutie návratom k judaizmu a k spoľahnutiu sa na obetný systém – určité zákonníctvo, návrat k prekonanej minulosti, strata živej, účinnej viery. Rovnako hrozí strata večnej odmeny – pre tlaky doby klesajú vo viere.

Naša situácia
Myslím, že v mnohom sme v podobnej situácii. Nejako sa nám vytráca počiatočný zápal. Už sme mnoho prežili, prešli sme svojimi detskými chorobami. Cítime tlak doby, určité spochybnenie jasnosti viery,