K cyklu kázní o Liste Hebrejom…

List Hebrejom je adresovaný kresťanom židovského pôvodu. Bol napísaný pravdepodobne krátko pred zničením Jeruzalema Rimanmi v roku 70 n.l. po začatí židovskej vojny (r.67). Títo veriaci boli vtedajšími udalosťami zmätení, spochybnení vo svojej viere. Prihlásili sa únava, depresia i  beznádej. Mnohé si nevedia vysvetliť, sú unavení a frustrovaní. Niektorí zrejme museli opustiť i svoj domov, prichádza kríza viery.
Kresťania zo Židov sa k vojne nepripojili, prežívajú túto situáciu veľmi citlivo. Židia ich nazývajú zradcami, hrozí im prenasledovanie zo strany štátnej rímskej moci. Niektorí už prenasledovanie v rôznej forme zažili. Hrozí únava, vlažnosť, povrchnosť, dokonca odpadnutie návratom k judaizmu a k spoľahnutiu sa na obetný systém – určité zákonníctvo, návrat k prekonanej minulosti, strata živej, účinnej viery. Rovnako hrozí strata večnej odmeny – pre tlaky doby klesajú vo viere.

Naša situácia
Myslím, že v mnohom sme v podobnej situácii. Nejako sa nám vytráca počiatočný zápal. Už sme mnoho prežili, prešli sme svojimi detskými chorobami. Cítime tlak doby, určité spochybnenie jasnosti viery,