Rómska Misia v Govanhill

Categories: Nezaradené

Zvukový záznam z prezentácie Juraja Institorisa o rómskej misii v Glasgowe:

Sprievodná prezentácia:

http://cbbb.sk/wp-content/uploads/Kazne/2017-06-18_Romska_Misia_v_Govanhill.pdf