Kázeň 7. 1. 2018

2Tes 3,1-3

Kázeň 7. 1. 2018

Categories:

Čo sa stane, keď je Boh verný?

Rečník: Slavo Poloha

Od roku 2001 je kazateľom v Banskej Bystrici. S manželkou Martinou majú dvoch synov, Natanaela a Timoteja. Túži po prebudení v Banskej Bystrici a na Slovensku.