Kázne CBBB

Kázeň 14. 5. 2017

Marek Jurčo, Ako byť súčasťou úspešného príbehu – Mt 13,31-32:  “Ježiš im rozpovedal aj iné podobenstvo: Nebeské kráľovstvo je podobné horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojom poli. Hoci je zo všetkých semienok najmenšie, keď vyrastie, je väčšie ako všetky byliny a stáva sa z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia v…

Kázeň 30. 4. 2017

To, kým sme, určuje Boh – nie my! Identita Božích kráľovských detí je v tom, že boli draho kúpené Baránkovou krvou. Sú to tí, ktorí počuli jeho hlas; ktorí boli povolaní. Tí, ktorí nasledujú jeho hlas a zažili jeho dotyk na vlastnej koži.

Kázeň 16. 4. 2017

Ak pre Teba vzkriesenie nie je iba táranina, alebo nejaká zaujímavá idea, ale ak je to skutočnosť, nech prinesie do Tvojho života viac čistoty, viac odvahy, vytrvalosti a radosti. Pokračovanie série kázní na Skutky apoštolov. Pokračovanie kapitoly 17.