Kázne CBBB

Kázeň 9. 4. 2017

Svätý Duch hovorí cez Písmo. Ľudia reagujú rôzne. Jedni odmietajú, iní prijímajú a niektorí sú dychtiví. Ak je Biblia naozaj Božie slovo, aký je Tvoj postoj k Biblii? Prečo je taký? Môže byť lepší? Pokračovanie série kázní na Skutky apoštolov. Kapitola 17.

Kázeň 2. 4. 2017

Zásluhovosť v otázke spasenia je hlboko v človeku. Ak aj správne biblicky chápeme spasenie skrze vieru, ako je to s privilegovanosťou ohľadom Božej priazne voči nám? Počítam s akousi zásluhovosťou ohľadom Božej dobroty voči mne?

Kázeň 26. 3. 2017

Ak dnes Svätý Duch prebudí Európu? Pokračovanie série kázní na Skutky apoštolov. Kapitola 16. V kázni je použitý fragment z kázne Pavla Hanesa “Modlitba v imigračnej kríze”.

Kázeň 19. 3. 2017

“V pôste čistím pred Bohom, v Bohu a s Bohom niečo, čo som tam (do svojho vnútra) kedysi dávno hodil, čím som znečistil svoj život, aby Duch Svätý mohol preniknúť do hĺbky môjho srdca.”