Kázne CBBB

Kázeň 1. 10. 2017

Roman Neumann – 1Pt 2,4-10 Pristupujte k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď v Písme je napísané: Hľa, kladiem na Sione…