Oznamy

Oznamy 27.12.2015

 • Koncoročné bohoslužby budú vo štvrtok 31.12.2015 o 16:00. Počas bohoslužieb bude priestor na svedectvá vďačnosti za to, čo Pán Boh robil v našich životoch v uplynulom roku.
 • Po bohoslužbách budeme mať od 19:00 spoločný program v ZŠ Narnia. Prosíme, prineste nejaké občerstvenie a malý zabalený darček do spoločnej hry.
 • Na Nový rok 1.1.2016 spoločné bohoslužby nebudú.
 • Stretneme sa opäť až v nedeľu 3.1. o 10:00, kedy budeme sláviť Pamiatku Pánovej večere.

Oznamy 20.12.2015

 • Vo štvrtok 24.12. budú štedrovečerné bohoslužby o 16:00.
 • Vianočné bohoslužby budú v Piatok 25.12. o 10:00.

Oznamy 13.12.2015

 • Záujemcovia, ktorí si objednali novú Študijnú Bibliu si ju môžu vyzdvihnúť u Pavla Podhorského.
 • Povzbudzujeme vás k účasti na modlitebnej reťazi v našom zbore. Modlíme sa, aby prišlo prebudenie, kým príde Pán Ježiš a tiež za obnovu zboru, za jednotlivé služby a vekové kategórie, za jednotlivcov v ťažkých situáciách, za prebudenie v meste, v národe, Európe – aj prostredníctvom utečeneckej krízy. Zapísať sa môžete do tabuľky na nástenke vo vestibule alebo prostredníctvom zdieľanej tabuľky, ktorú nájdete tu.
 • Pozývame všetkých na koncert FUSION, ktorý bude v stredu 16.12. o 17:00 v priestoroch Rest Time v ZŠ Narnia.

Oznamy 6.12.2015

 • Záujemcovia o novú Študijnú Bibliu si ju môžu objednať u Pavla Podhorského. Keďže náš zbor je členom Slovenskej biblickej spoločnosti, budete mať možnosť zakúpiť si ju za zľavnenú cenu 36€. Plná cena je 45€. Dnes je posledný deň na objednanie!
 • Povzbudzujeme vás k účasti na modlitebnej reťazi v našom zbore. Modlíme sa, aby prišlo prebudenie, kým príde Pán Ježiš a tiež za obnovu zboru, za jednotlivé služby a vekové kategórie, za jednotlivcov v ťažkých situáciách, za prebudenie v meste, v národe, Európe – aj prostredníctvom utečeneckej krízy. Zapísať sa môžete do tabuľky na nástenke vo vestibule alebo prostredníctvom zdieľanej tabuľky, ktorú nájdete tu.
 • V piatok a sobotu bude víkendovka pre dorastencov (Klub 5o5).  Prihlásiť sa je možné u Editky Uličnej.

Oznamy 29.11.2015

 • Dnes o  16:30 bude nácvik detského vianočného programu. Pozvané sú všetky deti školských skupiniek našich besiedok (1.-6. ročník ZŠ).
  S vianočným programom vystúpia deti v poslednú adventnú nedeľu 20.12.
 • Dnes o 16:30 (počas nácviku detského vianočného programu) bude Coffee Sunday – neformálny diskusný večer.
 • Na budúcu nedeľu 6.12. po bohoslužbách bude krátke členské zhromaždenie počas ktorého budeme schvaľovať kandidátov na delegátov Spoločnej konferencie CB SR a ČR.
 • Záujemcovia o novú Študijnú Bibliu si ju môžu objednať u Pavla Podhorského. Biblia bude dostupná pravdepodobne od 7.12. Keďže náš zbor je členom Slovenskej biblickej spoločnosti, budete mať možnosť zakúpiť si ju za zľavnenú cenu 36€. Plná cena je 45€.
 • Učitelia a žiaci ZŠ Narnia pozývajú našich dôchodcov na Mikulášske stretnutie v pondelok 7.12. v ZŠ Narnia. V rámci stretnutia bude zabezpečený obed a občerstvenie a samozrejme aj program, ktorý si žiaci pripravili. Viac informácií dostanete u Katky Babjákovej.
 • Povzbudzujeme vás k účasti na modlitebnej reťazi v našom zbore. Modlíme sa, aby prišlo prebudenie, kým príde Pán Ježiš a tiež za obnovu zboru, za jednotlivé služby a vekové kategórie, za jednotlivcov v ťažkých situáciách, za prebudenie v meste, v národe, Európe – aj prostredníctvom utečeneckej krízy. Zapísať sa môžete do tabuľky na nástenke vo vestibule alebo prostredníctvom zdieľanej tabuľky, ktorú nájdete tu.