Oznamy

Oznamy 20.9.2015

 • V stredu odchádzajú Maťka a Slavo Polohovci a Editka a Laci Uliční spolu s 12timi deťmi z Narnie na týždňový výlet do Anglicka. Ide o odmenovú akciu pre deti, ktoré sa v uplynulom školskom roku najviac zapájali do dobrovoľných aktivít. Prosíme o modlitby za tieto deti aj učiteľov.
 • V nedeľu 4.10. po bohoslužbách bude krátke mimoriadne členské zhromaždenie, na ktorom budeme rokovať o dvoch návrhoch staršovstva na uznesenia:
  1. Zbor Cirkvi bratskej súhlasí s navýšením úveru o …..€ na splácanie školského areálu na Okružnej 2 po prevode majetku na zbor a predĺžením jeho splácania o 2 roky.
  2. Zbor Cirkvi bratskej v B. Bystrici súhlasí so záložným právom Tatrabanky na školský areál na Okružnej 2 po jeho prevode na zbor.
 • Radi by sme Vás povzbudili k záväzku do služby pre tento školský rok. Ak chcete urobiť takýto záväzok, môžete kontaktovať kazateľa zboru – buď osobne, alebo mailom. Je tiež možné zapísať sa na papier vo vestibule. Zoznam existujúcich služieb nájdete tu.
 • 26. septembra sa v Bratislave uskutoční konferencia “Kresťania a sociálna služba”. Po ukončení konferencie bude benefičný koncert s poprednými slovenským hudobníkmi a následnou recepciou, na ktorý vás tiež pozývame. Viac informácií na www.betania.sk.
 • Vo štvrtok 24.09. o 18:30 sa chceme spolu modliť za naše mesto. Pozývame ťa spolu s nami snívať sen o prebudení, o premene Banskej Bystrice, o návrate ku Kristovi.

BB_Chvaly_2015-09

Oznamy 6.9.2015

 • Pozývame všetkých záujemcov o zborový spev na Celoslovenské spevácke sústredenie CB v Liptovskom Mikuláši od 13. do 17. novembra. Cena za celý pobyt je 80€. Sústredenie vyvrcholí verejným vystúpením a nahrávaním CD. Prihlásiť sa môžete do konca septembra u kazateľa zboru.
 • Od štvrtku pokračuje v pravidelných týždenných stretnutiach skupinka seniorov. Stretnutia budú vždy vo štvrtok o 18:00 v priestoroch Zboru CB na Hurbanovej 2.
 • Pozývame všetkých žiakov a študentov od 4. ročníka ZŠ a stredoškolákov na úvodné spoločné stretnutie MDK a dorastu.
  ko_party
 • Pozývame Vás na septembrový REST TIME OUTDOR. Tentokrát pôjde o výstup na Rysy v utorok 15.9. – teda počas štátneho sviatku. Viac informácií nájdete tu.

Oznamy 30.8.2015

 • Všetkých, ktorí majú chuť prakticky pomôcť, pozývame v pondelok 31.8. o 16:00 do ZŠ Narnia, kde pripravujeme priestory klubovne pre mládež.
 • Na budúcu nedeľu počas bohoslužieb o 10:00 sa z príležitosti začiatku nového školského roku budeme modliť za všetkých učiteľov, žiakov a študentov.
 • Od 11.9. začínajú kluby MDK a dorastu. Začiatok klubov je o 16:00.
 • Pozývame všetkých mladých vo veku 15-23 rokov na Celoslovenskú konferenciu mládeže CB. Konferencia bude v Liptovskom Mikuláši 11-14. septembra. Viac informácií nájdete tu.

Oznamy 19.7.2015

 • Na budúcu nedeľu – 26.7.2015 – bude po spoločných bohoslužbách mimoriadne členské zhromaždenie s nasledovným programom:
  • Potvrdenie Zboru, že stojí za snahou o založenie gymnázia
  • Zrušenie Narnia s.r.o. založenej za účelom kúpy školy, keďže dôvody na jej existenciu už pominuli
  • Prejednanie nadstavby školskej jedálne kvôli ZUŠ R. Tatára, keďže priestory, ktoré má ZUŠ prenajaté, bude treba už o rok uvoľniť pre ZŠ Narnia

Oznamy 12.7.2015

 • O dva týždne – v nedeľu 26.7. – bude po spoločných bohoslužbách mimoriadne členské zhromaždenie s nasledovným programom:
  • Potvrdenie Zboru, že stojí za snahou o založenie gymnázia
  • Zrušenie Narnia s.r.o. založenej za účelom kúpy školy, keďže dôvody na jej existenciu už pominuli
  • Prejednanie nadstavby školskej jedálne kvôli ZUŠ R. Tatára, keďže priestory, ktoré má ZUŠ prenajaté, bude treba už o rok uvoľniť pre ZŠ Narnia