Oznamy

Oznamy 31. 12. 2017

 • Na budúcu nedeľu, 7.1.2018, budeme počas spoločných bohoslužieb sláviť Pamiatku Pánovej večere.
 • V nedeľu 7.1.2018 sa začína Aliančný modlitebný týždeň 2018. Viac informácií a rozpis stretnutí bude dostupný v nedeľu na nástenke vo vestibule modlitebne.

Oznamy 17. 12. 2017

 • Pozývame všetkých do ZŠ Narnia na Vianočný dom  celoškolský vianočný festival. Vo štvrtok 21.12. v čase od 14:00 do 18:00.
 • Pozývame všetkých na koncert Fusion, vo štvrtok 21.12. o 17:00 v priestoroch spoločenstva Apoštolskej cirkvi v areáli ZŠ Narnia na Okružnej 2.
 • Na Štedrý deň, 24.12. o 10:00, budú Slávnostné bohoslužby spojené s detskou slávnosťou.
 • Na Prvý sviatok vianočný, 25.12 o 10:00, budeme počas spoločných bohoslužieb sláviť Pamiatku Pánovej večere.
 • Na Silvestra, 31.12.2017, budú bohoslužby ako každú nedeľu o 10:00.
 • Na Silvestra od 18:00 chceme spoločne stráviť posledný večer v roku. Viac informácií u Zuzky Polohovej a tiež prostredníctvom emailu, ktorý čoskoro dostanú všetci, ktorí sa prihlásili na odber oznamov.
 • Pozývame mladých od 15 rokov na silvestrovský pobyt v Závadke nad Hronom. Prihlásiť sa môžete u Editky Uličnej do piatku 22.12.
 • Na nástenke vo vestibule je pozvánka na celoslovenský pobyt seniorov aj s pokynmi na prihlásenie.

Oznamy 10. 12. 2017

 • Pozývame všetkých členov Zboru CBBB na členské zhromaždenie najbližšiu nedeľu 17.12. po bohoslužbách.
 • Pozývame Vás do ZŠ Narnia na Vianočný dom – celoškolský vianočný festival. Vo štvrtok 21. 12. v čase od 14:00 do 18:00.
 • Na Štedrý deň, 24.12. o 10:00, budú Slávnostné bohoslužby spojené s detskou slávnosťou.
 • Na Prvý sviatok vianočný, 25.12 o 10:00, budeme počas spoločných bohoslužieb sláviť Pamiatku Pánovej večere.

Oznamy 3. 12. 2017

 • Pozývame všetkých mužov na Mužské raňajky, ktoré budú v sobotu 9.12. o 8:00 v priestoroch modlitebne Zboru CBBB.
 • Na budúcu nedeľu, 10.12. o 14:00, bude v priestoroch modlitebne Zboru CBBB pravidelný Študijný klub.
 • Pozývame všetkých členov Zboru CBBB na členské zhromaždenie po bohoslužbách v nedeľu 17.12.
 • Na Štedrý deň, 24.12. o 10:00, budú Slávnostné bohoslužby spojené s detskou slávnosťou.
 • Na Prvý sviatok vianočný, 25.12 o 10:00, budeme počas spoločných bohoslužieb sláviť Pamiatku Pánovej večere.

Oznamy 22. 10. 2017

 • Pozývame vás na Modlitby za odpustenie, ktoré sa budú konať 24. 10. 2017 o 19:00 v Evanjelickom spolku v Banskej Bystrici na Hornej 21. V Banskej Bystrici potrebujeme odpustenie a uzmierenie. Dôležité je ale urobiť prvý krok, pokánie zo zlých vecí z minulosti, uzdraviť vzťahy a odpustiť. Cez to môže prísť uzdravenie do nášho mesta a regiónu. Chceme sa modliť  za naše mesto a kraj, za odpustenie, najmä v súvislosti so zlom, ktoré sa napáchalo na našich židovských, rómskych, aj ďalších spoluobčanoch počas 2. svetovej vojny. Viac informácií nájdete tu.
 • V prípade, že chcete finančne podporiť prácu Jarky a Juraja Institorisovcov medzi slovenskými Rómami v Glasgowe, môžete prispieť buď v hotovosti, alebo na účet s uvedením účelu platby, aby sme vedeli peniaze správne priradiť (napr. Institorisovci, Misia Glasgow, a pod.)
 • Záujemcovia o Chlieb náš každodenný – Biblické úvahy na každý deň sa môžu zapísať na nástenke vo vestibule. Cena je 4,50€.