Oznamy

Oznamy 10. 12. 2017

 • Pozývame všetkých členov Zboru CBBB na členské zhromaždenie najbližšiu nedeľu 17.12. po bohoslužbách.
 • Pozývame Vás do ZŠ Narnia na Vianočný dom – celoškolský vianočný festival. Vo štvrtok 21. 12. v čase od 14:00 do 18:00.
 • Na Štedrý deň, 24.12. o 10:00, budú Slávnostné bohoslužby spojené s detskou slávnosťou.
 • Na Prvý sviatok vianočný, 25.12 o 10:00, budeme počas spoločných bohoslužieb sláviť Pamiatku Pánovej večere.

Oznamy 3. 12. 2017

 • Pozývame všetkých mužov na Mužské raňajky, ktoré budú v sobotu 9.12. o 8:00 v priestoroch modlitebne Zboru CBBB.
 • Na budúcu nedeľu, 10.12. o 14:00, bude v priestoroch modlitebne Zboru CBBB pravidelný Študijný klub.
 • Pozývame všetkých členov Zboru CBBB na členské zhromaždenie po bohoslužbách v nedeľu 17.12.
 • Na Štedrý deň, 24.12. o 10:00, budú Slávnostné bohoslužby spojené s detskou slávnosťou.
 • Na Prvý sviatok vianočný, 25.12 o 10:00, budeme počas spoločných bohoslužieb sláviť Pamiatku Pánovej večere.

Oznamy 22. 10. 2017

 • Pozývame vás na Modlitby za odpustenie, ktoré sa budú konať 24. 10. 2017 o 19:00 v Evanjelickom spolku v Banskej Bystrici na Hornej 21. V Banskej Bystrici potrebujeme odpustenie a uzmierenie. Dôležité je ale urobiť prvý krok, pokánie zo zlých vecí z minulosti, uzdraviť vzťahy a odpustiť. Cez to môže prísť uzdravenie do nášho mesta a regiónu. Chceme sa modliť  za naše mesto a kraj, za odpustenie, najmä v súvislosti so zlom, ktoré sa napáchalo na našich židovských, rómskych, aj ďalších spoluobčanoch počas 2. svetovej vojny. Viac informácií nájdete tu.
 • V prípade, že chcete finančne podporiť prácu Jarky a Juraja Institorisovcov medzi slovenskými Rómami v Glasgowe, môžete prispieť buď v hotovosti, alebo na účet s uvedením účelu platby, aby sme vedeli peniaze správne priradiť (napr. Institorisovci, Misia Glasgow, a pod.)
 • Záujemcovia o Chlieb náš každodenný – Biblické úvahy na každý deň sa môžu zapísať na nástenke vo vestibule. Cena je 4,50€.

Oznamy 8. 10. 2017

 • Vo štvrtok 12. 10. o 18:30 budú v budove Evanjelického spolku na Hornej 21 októbrové BB.Chvály s kapelou Timothy. Viac informácií nájdete tu.
 • Pozývame vás na Modlitby za odpustenie, ktoré sa budú konať 24. 10. 2017 o 19:00 v Evanjelickom spolku v Banskej Bystrici na Hornej 21. V Banskej Bystrici potrebujeme odpustenie a uzmierenie. Dôležité je ale urobiť prvý krok, pokánie zo zlých vecí z minulosti, uzdraviť vzťahy a odpustiť. Cez to môže prísť uzdravenie do nášho mesta a regiónu. Chceme sa modliť  za naše mesto a kraj, za odpustenie, najmä v súvislosti so zlom, ktoré sa napáchalo na našich židovských, rómskych, aj ďalších spoluobčanoch počas 2. svetovej vojny. Viac informácií nájdete tu.
 • “Klub čitateľov Biblie” sa stretne prvý krát 15.10. o 17:00-19:00 v modlitebni CBBB na Hurbanovej 2. Stretávať sa budeme raz do mesiaca. Na prvé (úvodné) stretnutie sú pozvaní všetci, ktorí sú zvedaví, čo to vlastne bude (potom bude záväzok 4 hodiny za mesiac pre čítanie a štúdium Biblie). Pre ďalšie informácie môžete kontaktovať Todda Pattersona – patterson.todd@toddjana.com.
 • Pozývame vás na konferenciu Viera v práci, ktorá sa uskutoční 3.-5.11.2017 v Tatranských Matliaroch. Viac informácií nájdete na www.vieravpraci.sk

Oznamý 1. 10.2017

 • Pozývame vás na Modlitby za odpustenie, ktoré sa budú konať 24. 10. 2017 o 19:00 v Evanjelickom spolku v Banskej Bystrici na Hornej 21. V Banskej Bystrici potrebujeme odpustenie a uzmierenie. Dôležité je ale urobiť prvý krok, pokánie zo zlých vecí z minulosti, uzdraviť vzťahy a odpustiť. Cez to môže prísť uzdravenie do nášho mesta a regiónu. Chceme sa modliť  za naše mesto a kraj, za odpustenie, najmä v súvislosti so zlom, ktoré sa napáchalo na našich židovských, rómskych, aj ďalších spoluobčanoch počas 2. svetovej vojny. Viac informácií nájdete tu.