Oznamy

Nedeľné oznamy 23.9.2012

 • Povzbudzujeme Vás k účasti na pôstnej reťazi v našom zbore. Je možné zapísať sa na nástenke vo vstupnej hale.
 • Stále sa môžete zapísať  do služieb v našom zbore, prípadne prísť s návrhom na nové služby.
 • Je možné objednať si čítanie na každý deň, a to Heslá za 3,50€ a Chlieb náš každonenný za 4€.

Nedeľné oznamy 16.9.2012

 • Pripomíname, že biblické štúdium pre seniorov pokračuje v pravidelnom čase vždy vo štvrtok o 18:00.
 • Od budúceho štvrtku pokračujú stretnutia skupinky mužov o 20:00.

Nedeľné oznamy 9.9.2012

 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa v tomto týždni zúčastnili brigád v ZŠ Narnia a umožnili tak, aby sme mohli zajtra začať školský rok v nových priestoroch.
 • Dnes 9.9.2012 o 16.00 bude stretnutie tých, ktorí slúžia v zbore, prípadne majú o službu v zbore záujem.
 • Od štvrtku 13.9. o 18:00 opäť pokračujeme s pravidelným biblickým štúdiom.
 • Keďže náš zbor spolupracuje pri voľnočasových aktivitách s Centrom voľného času, prosíme rodičov detí, ktoré navštevujú besiedky, klub MDK a Fusion, aby po nedeľných bohoslužbách vyplnili prihlášky pre svoje deti.
 • Od minulého týždňa prebieha  zbierka pre ZŠ Narnia. Rovnako ako sme oslovili aj iné zbory, chceme aj Vás povzbudiť k darom na tento účel. Viac informácií o zbierke, vrátane kontaktov nájdete tu. Viac o ZŠ Narnia sa dozviete na www.narniabb.sk.

Nedeľné oznamy 2.9.2012

 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa v tomto týždni zúčastnili brigád v ZŠ Narnia.
 • Chceme Vás opäť poprosiť o pomoc pri sťahovaní  zariadenia z pôvodného pavilónu ZŠ Okružná. Začneme zajtra, v pondelok 3.9.2012 od 8.30 ráno. Pripojiť sa však môžete kedykoľvek počas dňa. Pôjde hlavne o nakladanie pôvodného zariadenia do dvoch dohodnutých áut a jeho následné vykladanie v ZŠ na Tatranskej ulici v Sásovej. Predpokladáme, že pomoc budeme potrebovať až do večerných hodín.
 • Budúcu nedeľu 9.9.2012 – bude u nás kázať brat kazateľ Ján Henžel, predseda Rady Cirkvi bratskej. V túto nedeľu budeme sláviť pamiatku večere Pánovej.
 • Z dôvodu sťahovania do nových priestorov sa začiatok školského roku v ZŠ Narnia odkladá o týždeň. Začneme teda v pondelok 10.9.2012.
 • Budúcu nedeľu 9.9.2012 počas bohoslužieb budeme mať ako vždy pri príležitosti začiatku školského roku modlitby za žiakov, študentov a ich učiteľov.
 • V nedeľu 9.9.2012 o 16.00 bude stretnutie tých, ktorí slúžia v zbore, prípadne majú o službu v zbore záujem.
 • Keďže náš zbor spolupracuje pri voľnočasových aktivitách s Centrom voľného času, prosíme rodičov detí, ktoré navštevujú besiedky, klub MDK a Fusion, aby po nedeľných bohoslužbách vyplnili prihlášky pre svoje deti.
 • Od dnes začíname zbierky pre ZŠ Narnia. Rovnako ako sme oslovili aj iné zbory, chceme aj Vás povzbudiť k darom na tento účel.

Nedeľné oznamy 26.8.2012

 • Budúcu nedeľu 2.9.2012 nebude pamiatka Pánovej večere – presúva sa na nasledujúcu nedeľu 9.9.2012.
 • Budúcu nedeľu 2.9.2012 po spoločných bohoslužbách bude stretnutie kazateľa s hudobníkmi, ktorí v našom zbore slúžia pri bohoslužbách.
 • O dva týždne – v nedeľu 9.9.2012 – bude u nás kázať brat kazateľ Ján Henžel, predseda Rady Cirkvi bratskej.
 • V nedeľu 9.9.2012 počas bohoslužieb budeme mať ako vždy pri príležitosti začiatku školského roku modlitby za žiakov, študentov a ich učiteľov.
 • V nedeľu 9.9.2012 o 16.00 bude stretnutie tých, ktorí slúžia v zbore, prípadne majú o službu v zbore záujem.
 • Keďže náš zbor spolupracuje pri voľnočasových aktivitách s Centrom voľného času, prosíme rodičov detí, ktoré navštevujú besiedky, klub MDK a Fusion, aby po nedeľných bohoslužbách vyplnili prihlášky pre svoje deti.