Oznamy

Nedeľné oznamy 13.5.2012

Budúcu nedeľu 20.5.2012 o 10:00 budú dalšie muzikálové bohoslužby. Vystúpia prváci s muzikálom Sami’s toys. Po bohoslužbách bude spoločný obed a zábava pre deti.

Pozývame všetkých na zborový víkend, ktorý tento rok bude na Drábsku na chate bardejovského zboru CB, v termíne 22.-24. júna 2012.

Pozývame vás na Deň rodiny v Banskej Bystrici dňa 28. mája 2011 so začiatkom od 10.00 hod. Viac informácií nájdete na www.denrodiny.sk.

Nedeľné oznamy 6.5.2012

Dnes, 6.5.2012 o 15:00 bude prvé stretnutie v rámci príprav na krst a prípravné členstvo v Zbore.

Budúcu nedeľu 13.5.2012 o 10:00 budú muzikálové bohoslužby. Vystúpia druháci s muzikálom The Happy Prince. Po bohoslužbách bude spoločný obed a zábava pre deti.

Vo štvrtok 10.5.2012 bude v pravidelnom čase o 18:00 biblická hodina.

Nedeľné oznamy 29.4.2012

V nedeľu 29.4.2012 sa uskutoční už viackrát avizované stretnutie s témou “Démonizácia”.

V pondelok 30.4.2012 bude pravidelné stretnutie staršovstva.

Vo štvrtok 3.5.2012 v čase 15:00 – 17:00 bude v ZŠ Narnia (Yelow class) burza oblečenia a anglickej literatúry organizovaná kreťanskou organizáciou Beannacht, ktorá  ponúka vrámci projektu medzi SR a Írskom ako  podporu pre rodiny s deťmi použité, ale veľmi kvalitné a čisté oblečenie. Všetko za symbolické ceny: 0,5 eur – 7 eur. V ponuke sú:

  • Oblečenie pre ženy všetkých veľkostí
  • Oblečenie pre deti predškolského veku ( 0 – 6 rokov)
  • Anglické knihy pre deti aj pre dospelých

Budúcu nedeľu 6.5.2012 budeme mať nedeľnú bohoslužbu s Večerou Pánovou, “muzikálové bohoslužby” sa presúvajú, termín bude dopredu oznámený.

Oznamy 24.4.2012

Vo štvrtok 26.4. budeme mať biblické štúdium mimoriadne spolu s bratmi s BJB a možno aj inými hosťami, o 18.00 u nás v CB, s hosťami – manželmi Graumanovcami z ČR ktorí porozprávajú svoj príbeh, ako ich Pán Boh zachránil pred holokaustom. Je to veľmi dojímavý a strhujúci príbeh. Srdečne Vás všetkých pozývame.

Ako každý rok, aj teraz chceme symbolicky využiť sviatok Letníc/Turíc, kedy si pripomíname vznik Cirkvi, ako príležitosť pre Vás dať sa pokrstiť alebo potvrdiť svoj krst z detstva, čo je spojené s prípravným členstvom v našom zbore, alebo ak už ste prípravným členom, aby ste sa stali členom zboru. Keďže tieto záväzky si vyžadujú istú prípravu, prosíme Vás oznámte do  nedele  29.4. Váš záujem, aby sme  mohli dohodnúť čas a miesto prípravy.

Nedeľné oznamy 22.4.2012

Túto nedeľu (22.4.2012) sa uskutoční mimoriadne členské zhromaždenie zboru.

Od pondelku 23.4 do soboty 28.4.2012  sa na stredných školách v Banskej Bystrici uskutoční EXIT Tour.

V pondelok 23.4 o 19.00 Vás pozývane na modlitby za EXIT Tour do modlitebne Bratskej jednoty baptistov na Hornej Striebornej 5

V piatok 27.4 o 18.30 bude EXIT Tour koncert v PKO (Robotnícky dom).

Pripojte sa k EXIT Tour na Facebooku, alebo získajte viac informácií o EXIT Tour  tu.