Oznamy

Oznamy 16.10.2016

 • Stále je možné objednať si Heslá na denné čítanie za 3,50 € a Chlieb náš každodenný za 4 €.
 • V nedeľu, 20. novembra, by sme chceli vyjadriť Pánu Bohu vďačnosť pri príležitosti 10-teho výročia vzniku ZŠ Narnia. Tieto bohoslužby budú zároveň slávnosťou vďakyvzdania. Keďže by sme radi pozvali na túto slávnosť aj rodičov, žiakov a ďalších hostí, rozhodli sme sa, že bohoslužby budú v škole v telocvičniKeďže príprava sa nezaobíde bez dobrovoľníkov, bola vytvorená zdieľaná tabuľka, kde je možné zapísať sa a pomôcť tak s prípravami a priebehom slávnosti. Zapísať sa môžete tu.
 • Po odstránení technickej poruchy Rádio7 opäť vysiela aj na svojej banskobystrickej frekvencii 107,7 MHz.
 • Rada Cirkvi bratskej v SR vyhlasuje výberové konanie  na obsadenie pracovného miesta riaditeľa Kancelárie Rady Cirkvi bratskej. Viac informácií nájdete tu.
 • Na budúcu sobotu, 22. októbra, bude ďalší Rest Time Outdoor. Cieľom bude Kvačianska a Prosiecka dolina. Viac informácií nájdete tu.

Oznamy 18.9.2016

 • Na budúcu nedeľu 25.9. po spoločných bohoslužbách budú doplňujúce voľby do staršovstva zboru. Kandidátmi sú Rasťo Gallo a Draho Poloha.

Oznamy 4.9.2016

 • Pozývame všetkých mužov na spoločné raňajky na budúcu sobotu o 8:00 v priestoroch zboru na Hurbanovej 2.
 • V nedeľu 25.9. po spoločných bohoslužbách budú doplňujúce voľby do staršovstva zboru. Kandidáti: Rasťo Gallo a Draho Poloha.
 • Povzbudzujeme všetkých, ktorí by chceli viesť detské besiedky, aby sa prihlásili u Vlada Terema. Stále hľadáme 1 – 2 učiteľov. Môžu sa prihlásiť aj tí, ktorí dosiaľ besiedky neviedli.
 • Pre všetkých, ktorí chcú viesť deti k Bohu – či už ako učitelia v besiedkach, alebo vo svojich rodinách – odporúčame kurz Efektívne vyučovanie detí stupeň 1 (EVD S1). Jedná sa o základný kurz Detskej misie, zameraný na evanjelizáciu detí. Prvá časť kurzu začína 23.9. v priestoroch nášho zboru. Viac informácií nájdete tu.

Oznamy 24.7.2016

 • Pozývame všetkých na festival Campfest, ktorý sa uskutoční na ranči v Kráľovej Lehote 4. – 7. 8. Viac informácií a program nájdete na www.campfest.sk.
 • Pamiatku Pánovej večere budeme sláviť na budúcu nedeľu 31.8.  (Nie ako obvykle v prvú nedeľu v mesiaci!)

Oznamy 3.7.2016

 • Povzbudzujeme všetkých, ktorí by chceli povedať počas našich nedeľných bohoslužieb svoje svedectvá, aby kontaktovali buď kazateľa, prípadne členov staršovstva.
 • Pozývame Vás do modlitieb za CampFest 2016. Spoločne môžeme vytvoriť 40 dňovú reťaz non-stop modlitieb, za to, aby CampFest bol v prvom rade miestom Božej prítomnosti. Zapísať sa môžete tu.
 • Tiež Vás povzbudzujeme pridať sa k iniciatíve Zo srdca Európy. Ide o modlitebnú iniciatívu za Európu v rámci slovenského predsedníctva v rade EÚ. Viac informácií a aktuálne modlitebné úmysly za konkrétne krajiny nájdete na www.zosrdcaeuropy.sk.