Oznamy

Oznamy 16. 4. 2017

 • Vo štvrtok 20. 4. 2017 o 18:30 budú v budove Evanjelického spolku na Hornej 21 aprílové BB.Chvály. Hosťom večera bude Marián Lipovský a skupina Timothy. Viac informácií nájdete tu.
 • Záujemcovia o krst, alebo potvrdenie krstu z detstva, sa môžu prihlásiť u kazateľa zboru Slava Polohu.
 • Čoskoro začneme s prípravou na členstvo v zbore pre tých, ktorí už boli pokrstení a chcú urobiť ďalší krok vo svojom záväzku voči Bohu a spoločenstvu. Prihlásiť sa môžete u Slava Polohu.

Oznamy 9. 4. 2017

 • Na Veľký piatok 14.4. budú rovnako ako minulý rok spoločné bohoslužby banskobystrických evanjelikálnych zborov o 17:00 v aule Gymnázia Andreja Sládkoviča. Počas bohoslužieb budeme sláviť Pamiatku Pánovej večere.
 • Záujemcovia o krst, alebo potvrdenie krstu z detstva, sa môžu prihlásiť u kazateľa zboru Slava Polohu.
 • Čoskoro začneme s prípravou na členstvo v zbore pre tých, ktorí už boli pokrstení a chcú urobiť ďalší krok vo svojom záväzku voči Bohu a spoločenstvu. Prihlásiť sa môžete u Slava Polohu.
 • Ako iste viete, v Cirkvi bratskej žijeme v súčasnosti víziou 10-10-10 za 10, čo je iniciatíva vedúca k zakladaniu nových zborov. Pre tých, ktorí cítia povolanie modliť sa za vznik nových zborov a naplnenie tejto vízie, sú vo vestibule zborového domu k dispozícii námety k modlitbám za zakladanie zborov. Viac o vízii 10-10-10 za 10 a o zakladaní nových zborov nájdete tu.

Oznamy 26. 3. 2017

 • Počas tohoto týždňa budú každý deň o 18:30 v priestoroch zboru CBBB na Hurbanovej 2 modlitby so Zdenkom  Dávidom. Pôjde o spoločný čas modlitieb zboru, či už ste v pôste, alebo nie. Vítaní su všetci, čo túžia po zmene vo svojom živote, v zbore, či v meste.
 • Záujemcovia o krst, alebo potvrdenie krstu z detstva, sa môžu prihlásiť u kazateľa zboru Slava Polohu.
 • Čoskoro začneme s prípravou na členstvo v zbore pre tých, ktorí už boli pokrstení a chcú urobiť ďalší krok vo svojom záväzku voči Bohu a spoločenstvu. Prihlásiť sa môžete u Slava Polohu.

Oznamy 19. 3. 2017

 • Nasledovné udalosti, týkajúce sa budúcej nedele, sú preložené z minulého týždňa, keďže pôvodne plánované členské zhromaždenie sa neuskutočnilo.
 • Na budúcu nedeľu, 26.3., budeme sláviť Pamiatku Pánovej večere.
 • Rovnako na budúcu nedeľu, 26.3., bude výročné členské zhromaždenie spojené s voľbami do staršovstva. Zoznam kandidátov pre voľby nájdete na nástenke vo vestibule. Návrh terajšieho staršovstva je, aby sme volili 5 starších.
 • Na budúcu nedeľu budeme mať aj spoločný obed – guláš. Prosíme, prineste k obedu niečo sladké alebo slané.
 • Na budúcu sobotu, 25.3., pozývame všetkých záujemcov o turistiku na marcový Rest Time Outdoor. Cieľom je Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystré, ktorý sa nachádza na južných svahoch Poľany, asi 8 km severne od Hriňovej. Vodopád je vysoký 23 metrov a patrí medzi najmohutnejšie vodopády na Slovensku. Viac informácií, prípadne ich aktualizácie, nájdete tu.

 

Oznamy 12. 3. 2017

 • V stredu, 15.3., v priestoroch ZŠ Narnia začína nová ženská skupinka.
 • Na budúcu nedeľu, 19.3., budeme sláviť Pamiatku Pánovej večere.
 • Rovnako na budúcu nedeľu, 19.3., bude výročné členské zhromaždenie spojené s voľbami do staršovstva. Zoznam kandidátov pre voľby nájdete na nástenke vo vestibule. Návrh terajšieho staršovstva je, aby sme volili 5 starších.
 • Na budúcu nedeľu budeme mať aj spoločný obed – guláš. Prosíme, prineste k obedu niečo sladké alebo slané.