Viera

Ako vydržať, keď sa všetko rozpadáva

Pamätaj na Božiu lásku uprostred ťažkých skúšok. Boh počuje nárek svojho ľudu. Boh trpí, keď trpí jeho ľud. Boh vkladá do nádoby slzy, ktoré jeho ľud vyroní (pozri Žalm 56, 9).

Počas nášho života s veľkou

Prečo nemôžem byť dosť dobrý?

„Ľudia sú vo svojej podstate dobrí,“ napísal jeden básnik, „je to len ich správanie, ktoré ich robí zlými.“

Privádza ma k úžasu, keď premýšľam nad tým, ako úprimne niektorí ľudia veria tomu, že sú dosť dobrí aby sa vlastnými silami dostali do neba. Zrejme dnes už v médiách počúvame tak veľa zlých a šokujúcich správ, že keď sa porovnávame s tým skazeným zvyškom sveta, chtiac-nechtiac musíme vo vlastných očiach vyznievať ako tí lepší, čo si miesta vo večnosti jednoznačne zaslúžia.

Dovoľ údivu nech ťa vedie k uctievaniu

“Aké veľké sú Tvoje skutky, Hospodine, prehlboké sú tvoje myšlienky! Nerozumný človek to nechápe, blázon to nepochopí.” (Žalm 92, 6 -7).

Diabol nechce, aby si žasol. Údiv je pre ríšu temnoty smrtiaci kvôli tomu, že má nebezpečnú tendenciu viesť k uctievaniu. Takže diabol určite urobí všetko v jeho silách, aby si ostal hlúpy – hlúpy vo význame bezcitný/ zmyslov zbavený. Ak ťa nemôže zatratiť, skúsi ťa otupiť. Musíš mu vzdorovať (1 list Petra 5,9)!

Všetky zmysly, ktoré ti Boh dal, ti práve dnes hovoria o Bohu. (Rímskym 1, 20). A jedna z najzdravších vecí, ktoré môžeš urobiť pre svoju dušu po modlitbe a kúpeli v Božom živom Slove je počúvať stvorenstvo, ako ti hovorí o sláve Božej (Žalm 19, 2). Žiješ a hýbeš sa vo svete tak naplnenom viditeľnými, neviditeľnými, hmotnými a duchovnými zázrakmi, že je zázrak, že nie si neustále premožený hoci len úplne obyčajnými vecami.

Brian Wolfe @ Flickr.com

Brian Wolfe @ Flickr.com

Pozri napríklad na mŕtvu muchu na tvojom parapete. Vedel by si vymyslieť takéto stvorenie? Vďaka svojim očiam mala takmer 360 stupňové zložené videnie a veci ochutnávala svojimi nohami. Vďaka svojim priehľadným krídlam

Ako modlitba oslavuje Boha

Od vekov to nikto neslýchal ani nepočul, oko nevídalo Boha okrem Teba, ktorý by tak nakladal s tými, ktorí naň očakávajú. (Izaiáš 64:3)

Tento verš pre mňa získal nový, mocný význam krátko po mojej dvadsiatke, keď som odhaľoval nové rozmery veľkosti Boha. Objav prichádzal vo forme učenia, že Bohu sa nedá slúžiť, ale že On ukazuje Svoju moc tým, že slúži nám.

Toto bolo pre mňa úplne ohromujúce. Vždy som bral za samozrejmosť, že veľkosť Boha spočívala v Jeho práve žiadať službu. A v jednom význame je to samozrejme pravda. Napokon, nenazýval sa Pavol znova a znova „služobníkom Pána”?