ZŠ Narnia BB

Pred niekoľkými rokmi sa Zbor Cirkvi bratskej v B. Bystrici rozhodol urobiť v dôvere Pánu Bohu vážny krok smerom k ľuďom z nášho mesta. Tým krokom bolo založenie Základnej školy Narnia. Prečo sme ju založili? Našou túžbou bolo poskytnúť deťom, ktorých rodičia si to želajú, výchovu a vzdelanie, ktoré sa opiera o vieru v Boha Biblie. Škola je určená pre deti z rôznych rodín bez ohľadu na cirkevnú príslušnosť. Viac o tom, ako naša škola vyzerá dnes, a ako sa jej darí, si môžete prečítať na stránke www.narniabb.sk.